> obwód homelski > rejon wietkowski > miasteczko Chalcz > Zespół pałacowo-parkowy
Chalcz. Zespół pałacowo-parkowy
Chalcz. Zespół pałacowo-parkowy

Zespół pałacowo-parkowy | Chalcz

Rok budowy (przebudowy): > 1800
Współrzędne geograficzne:
52 34'12.10"N, 31 7'50.85"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Chalcz. Zespół pałacowo-parkowy

Foto © | Data wykonania: 28.08.2010

Chalcz. Zespół pałacowo-parkowy

Dwór w Chalczy, fasada główna i boczna (tarasowa) Foto © . | Data wykonania: 28.08.2010

Chalcz. Zespół pałacowo-parkowy

Foto © | Data wykonania: 28.08.2010

Zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim

Dobra Chalcz od XV do początku XIX wieku należały do Chaleckich. Na początku XIX wieku zostały sprzedane Sianożęckim i pozostawały w ręku tej rodziny do I wojny światowej.

Klasycystyczny pałac na wysokim brzegu rzeki Soż został wybudowany na początku XIX wieku najprawdopodobniej przez Ottona Sianożęckiego.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie prostokąta, z wysokim przyziemiem od strony ogrodu. Z lewej strony przy szczycie budynku znajduje się parterowa przybudówka, nad którą umieszczono taras z balustradą.

Fasadę zdobi pięcioosiowy dwukondygnacyjny portyk zwieńczony trójkątnym szczytem. Od strony ogrodu znajduje się piętrowy taras z balustradami. Cały parter budynku pokryty jest boniowaniem. Dodatkowy element dekoracyjny stanowią ozdobne nadokienniki w dolnej kondygnacji schodkowe, w górnej półkoliste.

Po remoncie w latach 1972-73 w budynku mieści się (?) obecnie filia muzeum krajoznawczego w Homlu. Nie zachowały się dwie stojące po bokach pałacu oficyny, ocalała natomiast część znajdujących się w znacznym oddaleniu budynków gospodarczych obory i stajnie.

Zdziczały rozległy park krajobrazowy na wysokim terenie nadrzecznym oddzielony jest od pałacu głębokim wąwozem, przez który był niegdyś przerzucony mostek.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)