> obwód homelski > rejon żytkowicki > miasto Turów > Zamczysko
Turów. Zamczysko
Turów. Zamczysko

Zamczysko | Turów

Współrzędne geograficzne:
52 4'25.38"N, 27 43'19.71"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Turów. Zamczysko

Zamczysko w Turowie, 04 2006 Foto © . | Data wykonania: 04/2006

Turów. Zamczysko

Rzeźba św. Cyryla Turowskiego na Górze Zamkowej Foto © . | Data wykonania: 04/2006

Turów. Zamczysko

Zamczysko, makieta Foto © . | Data wykonania: 04/2006

Grodzisko

Grodzisko na Górze Zamkowej, zwanej też Zamczyszczem, to pozostałość po jednym z najstarszych grodów na terenie Białorusi, który był wzmiankowany po raz pierwszy w 980 roku, a szczyt znaczenia osiągnął w XI-XII wieku jako stolica księstwa turowskiego.

Ówczesny Turów składał się z grodu i podgrodzia o łącznej powierzchni około 2,5 ha. Ślady obu części znajdziemy na Górze Zamkowej. Jest ona wyniesiona o 5-7 m nad poziom rzeki Prypeć i ma wymiary 260x180 m.

Teren dawnego grodu to wyższa część wzgórza, o zarysie trójkąta, oddzielona wyraźnie widoczną fosą od podgrodzia. Do dziś jest także widoczna kolista fosa otaczająca całą Górę Zamkową.

Na terenie grodu znajdują się odkryte w trakcie wykopalisk ślady drewnianej budowli i umocnień oraz okrągłej ceglanej wieży obronnej z XIII wieku, którą rozebrano w 1830 roku.

Zachowały się także fundamenty wzniesionej w XII wieku murowanej cerkwi z trzema apsydami. Była to jedyna murowana świątynia w całej historii miasta. W jej zasypanych podziemiach znaleziono niezwykle interesujące pochówki w kamiennych sarkofagach z XII-XIII wieku; dziś można je obejrzeć w Muzeum Polesia w Pińsku.

W XVI wieku na Górze Zamkowej wznosił się zamek Ostrogskich. W XVIII wieku zbudowano tu kościół jezuitów, który uległ zniszczeniu w XIX wieku. Jeszcze przed wojną stała tu cerkiew z 1836 roku, dawna szkoła parafialna i budynek zarządu gminy.

Dziś nie ma tu żadnych budowli, nie rosną też żadne drzewa. Nad wzgórzem dominuje wzniesiony w 1993 roku w najwyższym jego punkcie monumentalny pomnik świętego Cyryla Turowskiego.

Grzegorz Rąkowski
Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001
(A.O.)

Wiadomości