> obwód miński > rejon miadziołski > miasto Miadzioł > Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów
Miadzioł. Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów
Miadzioł. Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów

Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów | Miadzioł

Rok budowy (przebudowy): 1754
Współrzędne geograficzne:
54 52'56.42"N, 26 55'21.38"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Miadzioł. Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów

Kościół i dzwonnica Foto © . |

Miadzioł. Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Miadziole, fasada główna Foto © . |

Miadzioł. Kościół M.B. Szkaplerznej i klasztor Karmelitów

Wnętrze, ołtarz główny Foto © |

Kościół M.B. Szkaplerznej

W 1754 r. starosta zarzecki, Antoni Koszczyc, sprowadził do Miadzioła karmelitów bosych i wybudował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej. Introdukcja zakonników odbyła się 24 kwietnia 1754 r. Kilkanaście metrów od strony zachodniej kościoła, fundator wybudował z cegły jednopiętrowy klasztor.W 1832 r. konwent karmelitów bosych w Starym Miadziole uległ kasacie. Klasztor pozostał w rękach karmelitów jeszcze do 1833 r. Parafię podzielono i przyłączono do sąsiednich parafii. Kościół i klasztor oddano siostrom bazyliankom. Przebywały one w miadziolskim klasztorze do 1860 r. Po nich kościół przejęło duchowieństwo prawosławne, zakładając przy nim w 1866 r. swoją parafię.W 1920 r., kościół i dobra klasztorne zostały rewindykowane przez Kurię Metropolitalną w Wilnie i oddane tymczasowo w zarząd ks. proboszczowi z Nowego Miadzioła. Metropolita wileńskiego arcybiskup Jałbrzykowski w 1927 r. rewindykował na rzecz Zakonu kościół w Miadziole wraz z zabudowaniami. W czasie okupacji niemieckiej klasztor został pozbawiony inwentarza i we wrześniu 1943 r. spalony. Pozostał tylko kościół i dom czeladniczy, w którym mieszkała służba kościelna. Do niego byli zmuszeni przenieść się zakonnicy aż do wybudowania drewnianego domku. W Miadziole karmelici pozostali do roku 1949, kiedy to repatriowali się do Polski.Po wojnie kościół został odebrany i zamknięty. W zakrystiach były przetrzymywane zwierzęta. Pozbawiony opieki, kościół uległ dewastacji. Po zwróceniu kościoła, 24 XII 1989 r. została w nim odprawiona pierwsza Msza św. o. Augustyn Kwiatkowski mieszkający na stałe w Naroczy zaczął dojeżdżać tu na niedziele i święta. W 1990 r. parafianie sami zrobili niezbędny remont umożliwiający rozpoczęcie działalności duszpasterskiej. Po o. Augustynie pracowali tu jeszcze o. Arkadiusz Kulacha i o. Bernard Radzik. 25 III 2003 r. rozpoczął pracę przydzielony na stałe o. Roman Nowak. Budynek stojący obok kościoła (dawna czeladnia) z powodu złego stanu 4 lat temu został opuszczony przez mieszkańców a 2 lata temu w krytycznym stanie przekazany parafii.

źródło
http://www.karmelicibosi.pl/kmiadziol.php
(MP)