> > >

-

:
Aleszenka Alyeshenka Aleshenka Aliaszanka

:
52 28'42.78"N, 33 29'42.29"E