> > >

-

: 1795

:
Ozdamicze Azdamičy Ozdamichi Azdamiczy

:
52 1'3.91"N, 27 29'18.100"E

. : |

.

. (1893) © | 11.10.2015