> > >
.

-

: 27.02.1460

:
Bierszty Bieršty Bershty Berszty

:
53 51'30.67"N, 24 23'41.58"E

. : |

.

. ©

.

. (1816) . 2007 . ©