> > >

-

:
Szuszkowo Shushkovo

:
56 24'40.92"N, 28 46'52.18"E