> > > >
.
.

|

(): 1750-x
: > 1939

.

( ). . 1927 . |

.

© Zbiory NAC |

.

© ebay | : 1916