> ̳ > > >
.
.

| -

OBSZAR PARAFII
W 1744 r. Ziembin to parafia w dekanacie radaszkowickim, na jej terenie znalazły się miejscowości: Ziembin, Szkuplin, Korsakowicze, Zamość, Budzienicze, Mściż, Chelmowka, Brod, Otrub, Han-cewicze, Czmielewicze, Zacień.
Nowy kościół wzniosła Marcjanna Litwor Chreptowicz w 1763 r., a 3 lata później zamieszkali tu dominikanie.
Na terenie parafii, w 1783 r. znajdowały się miejscowości: Budzienicze, Bukoniczki, Chmielewi-cze, Chiłanowka, Hac, Hancewicze, Horety Łuh, Ikany, Kościuki, Kimiczy, Kludziówka, Lybe, Msciż, Nowosiółki, Polany (OP), Smolary, Skupalin, Uborki, Ziembin (m-ko), Zamosze, Zacin, Zer-stwianka. Natomiast sąsiednie parafie to: Hajno, Dołhinów, Łahojsk, Korzeń.
W 1791 r. na terenie parafii znajdowały się miejscowości: Msciż, Horełyłuh, Brylenno, Chel-mówka (v. Zdanowka), Zdanowka, Skuplin, Budzicze, Ziembin, Hac, Zaceń, Dziedzictwo, Smolary, Zamosze.
W 1796 r. parafia obejmuje miejscowości: Ziembin, Zarstwianka, Lubcz, Bukowicze, Kościuki, Skuplin, Lisin, Polany, Hać, Sutoki, Czmielewicze, Ząceń, Hancewicze, Słoboda, Zamosze, Horety, Pusty, Mściż, Smolany, Czmiele, Kiemieje, Wielki Mściż, Chełmoszka, Otrób, Budzicze, Oborek, Borowlany, Słobódka.
Od 1798 r. część miejscowości została właczona do parafii Dziedziłowicze.
Ziembin () parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

1640-1832 klasztor dominikanów i parafia

1640 fundacja kościoła dokonana przez Adama i Marjanne z Tyszkiewiczów Sakowiczów dla dominikanów prowincji ruskiej. Istniał tu drewniany klasztor.

1669 parafia w dekanacie rodoszkowicze

1744 parafia w dekanacie Radaszkowicze, na jej terenie znalazły się kaplice w miejscowościach: Ziembin, Szkuplin, Korsakowicze, Zamość, Budzienicze, Mściż, Chelmowka, Brod, Otrub, Hancewicze, Czmielewicze, Zacień.

1763 fundacja od Chreptowiczów na budowę murowanego kościoła

1766 budowa murowanego klasztoru

1772 konwent dominikański p.w. Ducha św. liczył 3 kapłanów

1798-1799 budowa nowego kościoła

1800 dołączono do parafii, od parafii Borysów, kościół filialny w Kryczynie (z 1765 r.)

1803 przeorem o. Wenanty Chyliński OP (4 kapłanów i 1 brat)

1809 - (15.08) konsekracja kościoła przez bp. K. Dederko, p.w. Wniebowzięcia NMP

1812 zniszczenie kościoła i klasztoru w czasie wojen napoleońskich

1812-1813 o. Wenanty Chylnicki OP (w)

1828 budowa nowych organów na chórze

1829 w klasztorze mieszka 3 kapłanów dominikańskich

1832 (12.08) kasata klasztoru dominikanów1840-2007 parafia w mińskiej diecezji
1840 parafia w dekanacie borysowskim, liczy 1283 kat.

1843 o. Wincenty Tomaszewicz OP (c, sup.), ks. Wincenty Puczyński (w), parafia liczy 1242 kat., filialny kościół w miejscowości Krzczyn vacat

1844 remont kościoła (m.in. nowy gont na dachu)

1867-1870 ks. K. Klaunowski, jaki nie wprowadził trebników, za co został zwolniony

1871-1872 ks. Jan Kleinowski (c),

1872 - parafia liczy 1017 kat.

1877 nastąpiło rozebranie resztek budynków klasztornych oraz rozbudowa plebani.

1896 vacat

1898 ks. Antoni Adamowicz

1903 remont świątyni

1907 parafia liczy 2000 katolików

1912 parafia liczy 1500 katolików

1922 vacat

Po 1945 zniszczenie świątyni

2000-2008 ks. Józef Pietuszko (MIC)

*
*
*
*