> Мінская вобласць > Капыльскі раён > вёска Жабчава > Сядзіба
Жабчава. Сядзіба
Жабчава. Сядзіба

Жабчава | Сядзіба - Каментарыі

Каардынаты:
52° 58'2.43"N, 27° 8'9.84"E
Маентак Боркi.Веска Боркi.На вялiкi жаль няма больш на зямлi гэтай вескi як i вескi Матынева,фальваркау Маркова,Вiнцентова. Якiя некалi знаходзiлiся побач.Калiсцi у Борках была бальнiцаi аптэка,школа i клуб,МТС(механа-тэхнiчная станцыя).Вiравала жыцце.Нямым сведкаю аб iм засталiся разбураныя часам i людзьмi Муры маентка ды старыя лiпы i iгрушы-дзiчкi.Крыху гiсторыi i успамiнау аб гэтым месце Эдварда Вайнiловiча.У 35год Эдвард Вайнiловiча побрауся шлюбам з Алiмпiяй Узлоускай.Пасля двух год сумеснага жыцця ,ен атрымау ва уладанне ад бацькоу жонкi гаспадарку у iх радавым маентку Боркi.5лiпеня1920года мы былi у весцы Бялевiчы у гасцях у Зянона Даманскага на 20годдзi iх сумеснага жыцця.Запiсваю гэты факт таму, што гэта была апошняя суседская сустрэча ва умовах памешчыцкага дабрабыту.Зфронту паступалi трыважныя звесткi.Мы праязджалi праз знаемыя палi i вескi,праз Боркi,у якiя было укладзена 32гады цяжкай працы.Гледзячы падумау,а цi не у апошнi раз бачу я усе гэта.Эд.Вайнiловiч.
У весцы Жабчава(маентак Боркі,фальварак Лапацічы)ен нарадіўся і прабыў дзевяць год.А потым,бацькі жылі у весцы Цімкавічы,дзе і цяпер есць музей у яго гонар.
У 2000 годзе к 100 годдзю з дня нараджэння выдатнага беларускага празаiка Мiкалая Карлавiча Раманоускага(Кузьмы Чорнага) былi устаноулены памятныя знакi на месцы дзе нарадзiуся i праходзiлi дзiцячыя гады будучага пiсменнiка.
У Весцы Жабчава,нарадзіўся пісьменнік Адам Раманоўскі(Кузьма Чорны)
Падкажэце у якую тэму здымкі памятнага месца адаслаць.
Каардынаты сядзібы.52°57'59.9"N 27°08'00.1"E
Каардынаты могілак.52.969746, 27.132244
Могілкі шкада,усе пахаванні разрабаваны.
Каардынаты сядзібы.52°57'59.9"N 27°08'00.1"E
Каардынаты могілак.52.969746, 27.132244
Могілкі шкада,усе пахаванні разрабаваны.

Дадаць паведамленне

*
*
*
*