> ̳ > > >
.
.

| -

(): 1673
: > 1880
Benedyktyni, opactwo - p.w. Św. Krzyża
(zabudowa pod Nieświeżem w lesie)


1673-1710 klasztor benedyktynów (do wojny pn.)

1673 opat z Horodyszcza o. Jan Baptysta Federicii OSB czyni po-czątek fundacji dla Nieświeża.

1673-1675 przeorem o. KAROL Bacci OSB

1675 fundacja klasztoru dokonana przez Aleksandra Radziwiłła, fundator zastrzegł sobie by urząd opata był kadencyjny 5 lat.
1675-1693 opatem o. MIKOŁAJ Riccioli OSB1711-1794 klasztor benedyktynów (do rozbiorów)

1725 opatem o. GRZEGORZ Tuniłowicz OSB

1732-1740 opatem o. STANISŁAW Bartoszewski OSB

1759 mieszka tu 17 zakonników.

Ok. 1770 opatem o. WOJCIECH Kieszkowski OSB

1774 kościół i klasztor (opactwo) obsługuje 22 zakonników (16 kapłanów, 6 kleryków).1794-1830 klasztor benedyktynów (do powstania)

1803-1804 opatem o. ARNOLF Woroniec OSB (6 kapłanów)

1829 kończono budowę murowanego klasztoru, biblioteka liczyła 819 tomów; w kościele przechowywano relikwie Krzyża Świętego Mieszka tu 10 kapłanów, 1 nowicjusz i 1 kleryk.1831-1866 klasztor benedyktynów (do kasaty)

Ok. 1840 opatem o. KAŁAUT OSB.

1842-1843 opatem o. SYLWESTER Tubielewicz OSB

1843 - klasztor liczy 17 osób (w tym 1 cysters, 3 ex bazylianów, 1 bonifrater i 1 kleryk wiecz.).

1862-1864 przeorem o. ANZELM Gierdwoin OSB

1863 mieszka tu w przed kasatą opactwa 7 kapłanów i 4 braci
1864 (16.12) kasata

1866 wywiezienie zakonników.

*
*
*
*