> > > >
.
.

| -

LEONILDZIE z UZŁOWSKICH SOŁTANOWEY
NAYPRZYWIAZANSZY MAŻ PO ZGONIE IEY R=1832 M 27
IGNACY SOŁTAN

Droga Zono.Gdyś w wieczności
Cień Twóy widzi łzy leiących
Dług Spełniłaś Śmiertelności
Uprzedzaiąc Nas Żyiacych
Spoczywasz Ty pod Tym głazem
Ja bez Ciebie Nieszczęśliwy
Sześcioro Twych Dzieci razem
Daią zemno głos jękliwy
Żyłaś blisko lat trzydzieści
Zaszło słońce Ci w młodości
Ta Tu przestrzeń Proch Twóy mieści
Znak naywiększy Twey bytności
Ktokolwiek masz czucie w Sobie
Wznieś do Boga Twe wołanie
Zmów tu Pacierż przytem grobie
Zatą która już nie wstanie

Odcyfrował Mariusz Proskień
Epitafium Leonidy Sołtanowej

*
*
*
*