> Гродзенская вобласць > Іўеўскі раён > мястэчка Юрацішкі > Вёска на старых фотаздымках
Юрацішкі. Вёска на старых фотаздымках
Юрацішкі. Вёска на старых фотаздымках

Юрацішкі | Вёска на старых фотаздымках - Каментарыі

Nasz Przyjaciel nr 10 z dnia 06.03.1932 r.

Miasteczko Juraciszki powiat. Wołożyński
Dnia 14 lutego 1932 r. w Juraciszkach odbyła się uroczystość otwarcia Domu Ludowego. Miejscowa ludność już oddawana odczuwalna brak tak ważnej i pożytecznej placówki. Dzięki inicjatywie i staraniom Urzędu Gminnego, został wynajęty lokal i w dniu tym w pięknie i gustownie udekorowanej zielenią sali odbyło się otwarcie Domu ludowego.
Na powyższą uroczystość przybyła gremialnie ludność miejscowa z pobliskich wsi i osiedli, nauczycielstwo, pracownicy Urzędu gminy , p. kpt. Tomaszewski, przedstawiciel Związku Strzeleckiego, przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej , Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Stowarzyszenia Rezerwistów, Straży pożarnej i p. Wł. Sokołowski przedstawiciel Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych.
Nieduża, lecz na wygląd piękna sala, o godz. 12-ej zapełniła się po brzegi . Przybyło ogółem około 120 osób. Zebranie otworzył i przewodniczył p. Jan Grazda, kierownik miejscowej szkoły powszechnej, wyjaśniając w swym przemówieniu cele i zadania Domu Ludowego; pan kpt Tomaszewski zobrazował dążenia i współpracę organizatorów Domu Ludowego. Po przemówieniach zebrani doceniając potrzebę istnienia tak ważnej i pożytecznej placówki, zaczęli gremialnie zapisywać się na członków Domu Ludowego. Na ogólną ilość zebranych zapisało się na członków 89 osób. Zebrani jednogłośnie uchwalili nadać instytucji nazwę „Dom Ludowy im. Adama Mickiewicza w Juraciszkach”.
Po czym przystąpiono do wyborów Zarządu. Wybrani zostali – głosowaniem jawnym panowie Jan Grazda, Grzegorz Synyszyn nauczyciel z Makuć Konstanty Sokołowski drogomistrz z Juraciszek, Walicka Zofia obywatelka, Józef Polańczuk, pomocnik sekretarza gminy, Doborowicz Włodzimierz rolnik, Daniel Klincewiczzastępca Wójta gminy juraciskiej, Wojniłowicz Piotr obywatel.
Do Komisji Rewizyjnej : Hnatiukową Annę nauczycielkę z Boczesznik, Doborowicz Sergiusz rolnik z Juraciszek i Zachar Stanisław rolnik z Jatołowicz.
Na gospodarza Domu Ludowego, zebrani jednogłośnie wybrali Kazimierza Kuleszyca sekretarza gminy juraciskiej.
Po zakończeniu zebrania ludność w nader miłym nastroju rozeszła się do domów. Nowej placówce kulturalno - oświatowej należy życzyć pomyślnego rozwoju.

P.Komarowski z Juraciszek адказаць

Дадаць паведамленне

*
*
*
*