> Vilnius county > Trakai district municipality > Trakai town > Old photos of the township
Trakai. Old photos of the township
Trakai. Old photos of the township

Old photos of the township | Trakai

Photo galleries

Selected photos

Trakai. Old photos of the township

Photo © Tomasz Wiśniewski (www.szukamypolski.com) |

Trakai. Old photos of the township

Photo © Tomasz Wiśniewski (www.szukamypolski.com) |

Trakai. Old photos of the township

Photo © Tomasz Wiśniewski (www.szukamypolski.com) |