> obwód smoleński > rejon smoleński > miasto Smoleńsk
Smoleńsk. Cerkiew Św. Barbary

Smoleńsk w zdjęciach

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Smoleńsk - zdjęcia zabytków i atrakcji

Smoleńsk. Sobór Zaśnięcia NMP

Sobór Zaśnięcia NMP (XVII-XVIII) Sobór Zaśnięcia NMP w Smoleńsku Foto © Viktar Kalinouski

Smoleńsk. Umocnienia obronne

Umocnienia obronne (XVI-XVII) Foto © Сяргей Валахановiч

Smoleńsk. Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła

Cerkiew ŚŚ. App. Piotra i Pawła (1146, XVII-XX) Foto © Сяржук Гайко | 11/2012

Smoleńsk. Kościół NMP

Kościół NMP (1896) Kościół NMP w Smoleńsku (29.08.08) Foto © Сяргей Валахановiч

Smoleńsk. Cerkiew Św. Michała Archanioła

Cerkiew Św. Michała Archanioła (XII, XVII-XVIII, XX, 2000-x) Cerkiew Św. Michała Archanioła Foto © Аляксей Дроздов

Smoleńsk. Cmentarz stary katolicki

Cmentarz stary katolicki Foto © Mariusz Proskień | 01.07.2012

Smoleńsk. Cerkiew św. Jerzego

Cerkiew św. Jerzego (1782) Foto © Сяргей Валахановiч

Smoleńsk. Budynki zabytkowe

Budynki zabytkowe Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010

Smoleńsk. Cerkiew Św. Barbary

Cerkiew Św. Barbary (1753-1757, XIX-XX) Cerkiew Św. Barbary, fasada boczna Foto © Viktar Kalinouski

Smoleńsk. Cerkiew Zwiastowania N.M.P.

Cerkiew Zwiastowania N.M.P. (1779) Foto © Куц Наталя

Smoleńsk. Sobór Św. Spasa

Sobór Św. Spasa (1767, XIX) Sobór Św. Spasa w Smoleńsku Foto © Сяргей Валахановiч

Smoleńsk.  Rzeźby

Rzeźby Pomnik z orłami, 04 2006 r Foto © Paweł Dawidowski

Smoleńsk. Cerkiew Św. Ap. Jana Teologa

Cerkiew Św. Ap. Jana Teologa (1173, XVII-XX) Cerkiew Św. Jana Teologa, apsyda Foto © Олег Захаренков

Smoleńsk. Cerkiew Św. Mikołaja (dolna)

Cerkiew Św. Mikołaja (dolna) (1745-1748, XIX) Cerkiew Św. Mikołaja, fasada boczna Foto © Viktar Kalinouski

Smoleńsk. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (1765) Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Smoleńsku Foto © Сарока Марыя | 19.04.2012

Smoleńsk. Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego

Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego (1693-1704) Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego Foto © Paweł Dawidowski

Smoleńsk. Sobór Objawienia Pańskiego

Sobór Objawienia Pańskiego (1781-1787) Cerkiew Objawienia Panskiego w Smolensku Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010

Smoleńsk.  Zbór protestancki

Zbór protestancki (1857-60) Dawny kościół Ewangelicki w Smoleńsku Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010

Smoleńsk. Sobór Św. Trójcy

Sobór Św. Trójcy (1672-75 (1), 1727 (1)) Sobór Św. Trójcy w Smoleńsku Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010

Smoleńsk. Synagoga chóralna

Synagoga chóralna (XIX) Synagoga. Pocztówka z pierwszej dekady XX w

Smoleńsk. Cerkiew Poczęcia Św. Anny

Cerkiew Poczęcia Św. Anny (1767) Cerkiew Poczęcia Św. Anny w Smoleńsku Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010

Smoleńsk. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

Cerkiew Opieki Matki Boskiej (1789-1799) Cerkiew Pokrowska w Smolensku Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010

Smoleńsk. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego (1764-1767) Widok cerkwi z wieży obronnej Foto © Олег Захаренков

Smoleńsk. Cerkiew Św. Spasa

Cerkiew Św. Spasa (1766) Cerkiew Św. Spasa w Smoleńsku Foto © Друпаў Аляксей | 13.11.2010