> województwo podlaskie > powiat białostocki > miasto Białystok > Cmentarz miejski
Białystok. Cmentarz miejski
Białystok. Cmentarz miejski

Cmentarz miejski | Białystok

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Białystok. Cmentarz miejski

Mogiły żołnierzy z 1920 i 1939 r. poległych w obronie Białegostoku. Foto © Mariusz Proskień |

Białystok. Cmentarz miejski

Kwatera poległych żołnierzy Armii Radzieckiej. Foto © Mariusz Proskień |

Białystok. Cmentarz miejski

Kwatera poległych żołnierzy Armii Radzieckiej. Foto © Mariusz Proskień |