> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież
Nieśwież. Zespół zamkowy Radziwiłłów

Nieśwież - zabytki | zdjęcia

Pierwsza pisemna wzmianka: 1446

Możliwe warianty:
Nieśwież Niasviž Nesvizh Nieswiez Nesivizh Nesvyzius Niasvizh Nieswiez

Współrzędne geograficzne:
53 13'7.66"N, 26 40'54.96"E

Co warto zobaczyć:

Utracona spuścizna

Nieśwież, historia w zarysie

XII wiek - najstarsze wzmianki o grodzie
I połowa XIII wieku Nieśwież należy do Litwy
W XVI wieku - Radziwiłłowie zostają właścicielami Nieświeża
1533 rok - na mocy ugody, Nieśwież otrzymali Mikołaj Radziwiłł i Jan Radziwiłł synowie Anny i Mikołaja Jana Radziwiłła
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616) - marszałek wielki litewski, ufortyfikował miasto, zbudował zamek i kościół z klasztorem jezuitów w Nieświeżu,
1580 rok Nieśwież uzyskał prawa miejskie
1590 rok - założony został, z fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki", podległy kongregacji chełmińskiej klasztor benedyktynek w Nieświeżu;
1623-1624 rok - św. Andrzej Bobola był rektorem kościoła w Nieświeżu,
1625 rok - Maciej Kazimierz Sarbiewski, wybitny poeta, przebywał w tutejszym klasztorze
26 października 1768 rok - w czasie Konfederacji Barskiej kapitulacja Nieświeża
1793 rok - wskutek II rozbioru Polski - w zaborze rosyjskim
1919-39 rok - w Polsce - dawne województwo nowogródzkie
1939-41 rok - okupacja radziecka
1941-44 rok - okupacja hitlerowska
1944-91 rok - w Białoruskiej SRR

Wikipedia, wolna encyklopedia
(A.O.)


Nieśwież. : Zabytki i atrakcje | zdjęcia

Nieśwież. : Utracone spuścizna | zdjęcia

Nieśwież.  Kościół Św. Krzyża i klasztor Benedyktynów Kościół Św. Krzyża i klasztor Benedyktynów

Kościół Św. Krzyża i klasztor benedyktynów w Nieświeżu na obrazie Napoleona Ordy

Nieśwież.  Kościół Św. Michała Archanioła Kościół Św. Michała Archanioła

Kościół Św. Michała w Nieświeżu, rekonstrukcja T. Gabryś

Nieśwież.  Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów) Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)

Klasztor bernardynów na obrazie G. Lajbowicza z lat 50 XVIII w

Nieśwież.  Zespół pałacowo-parkowy Alba Zespół pałacowo-parkowy Alba

XIX wieczny obraz z wiarygodnym wyobrażeniem Konsolacji, dawnej letniej rezydencji Radziwiłłów

Nieśwież.  Synagoga Wielka Synagoga Wielka

Synagoga Główną lub Wielką w Nieświeżu

Nieśwież.  Kaplica Św. Izydora Kaplica Św. Izydora

Ruiny kaplicy pod wezwaniem św. Izydora, zbudowanej w 1626 r. przez Jana Jerzego Radziwiłła na Nowym Mieście w Nieświeżu

Wiadomości