> obwód witebski > rejon wierchniedżwinski > wieś Paszeńki (Zapasiszki)
Paszeńki (Zapasiszki). Dwór Łopacińskich

Paszeńki (Zapasiszki) - zabytki | zdjęcia

Możliwe warianty:
() () Paszeńki (Zapasiszki) Pašeńki (Zapasiški) Pashenki Zapasishki Paszenki (Zapasiszki)

Współrzędne geograficzne:
55 51'55.98"N, 27 55'31.19"E

Utracona spuścizna

Paszeńki (Zapasiszki). : Utracone spuścizna | zdjęcia

Paszeńki (Zapasiszki).  Dwór Łopacińskich

Paszeńki (Zapasiszki). Dwór Łopacińskich (XIX) Dwór Łopacińskich w Zapasiszkach Foto ca. 1910