> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież > Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara)
Nieśwież. Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara)
Nieśwież. Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara)

Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara) | Nieśwież

Rok budowy (przebudowy): 1587-93
Współrzędne geograficzne:
53 13'14.17"N, 26 41'1.47"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Nieśwież. Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara)

Kościół Bożego Ciała w Nieświeżu Foto © . | Data wykonania: 07.05.2005

Nieśwież. Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara)

Fasada główna Foto © | Data wykonania: 07.05.2005

Nieśwież. Kościół Najśw. Bożego Ciała (Fara)

Sarkofag z trumną Karola Stanisława Foto © . | Data wykonania: 07.05.2005

Kościół katolicki pod wezwaniem Bożego Ciała

Pojezuicki, fundacji księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki, zbudowany w latach 1584-93 według projektu włoskiego jezuity Giovanniego Marii Bernardoniego na wzór rzymskiego kościoła Il Gesu, był pierwszą na ziemiach Rzeczypospolitej budowlą w stylu barokowym.

Po zniszczeniach w połowie XVII wieku kościół odbudował architekt A. Kruger, ostateczny zaś wystrój świątynia otrzymała po przebudowie w XVIII wieku, za czasów księcia Michała Kazimierza Radziwiłła Rybeńki.

W latach 1622-24 kaznodzieją i spowiednikiem w kościele, a także misjonarzem w najbliższej okolicy był późniejszy męczennik i święty Andrzej Bobola. Po skasowaniu klasztoru jezuitów w 1773 roku kościół stał się parafialnym i był nieprzerwanie czynny. Obecnie jest to jedna z najcenniejszych budowli sakralnych na terenie Białorusi.

Kościół jest trójnawową bazyliką nakrytą wysoką kopułą na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem. Po bokach półkoliście zamkniętego prezbiterium znajdują się dwie kaplice, druga para kaplic przylega do naw bocznych. Nawę główną przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, nawy boczne zaś sklepienia krzyżowe. Bezwieżową, bogato zdobioną fasadę wieńczy trójkątny tympanon.

Wnętrze pokryte jest freskami wykonanymi w latach 1750-70 przez nadwornego malarza Radziwiłłów D. K. Heskiego, restaurowanymi w latach 1900-02. Ten sam artysta wykonał w 1753 roku obraz Ostatnia Wieczerza znajdujący się w ołtarzu głównym.

W nawach kościoła znajdują się tablice upamiętniające Radziwiłłów: Mikołaja Krzysztofa Sierotki w stroju pielgrzymim (po 1588-96), jego żony Eufemii z Wiśniowieckich, synów Mikołaja (1588) i Krzysztofa Mikołaja (1607) oraz piękny pomnik Konstancji Radziwiłłówny z początku XIX wieku.

Znajduje się tu też tablica ku czci poety Ludwika Kondratowicza, znanego jako Władysław Syrokomla (1823-1862), który w Nieświeżu uczęszczał do szkół dominikańskich, a później pracował jako urzędnik w tutejszym zarządzie majątków ziemskich.

W kościele znajdują się także elementy wyposażenia innych, zniszczonych lub nieczynnych obecnie kościołów nieświeskich, między innymi granitowa rzeźba św. Barbary z kościoła bernardynów oraz figura Chrystusa z kościoła benedyktynek.

Pod kościołem znajduje się krypta, w której pochowano ponad 102 członków rodu Radziwiłłów, miedzy innymi założyciela rezydencji w Nieświeżu Mikołaja Krzysztofa Sierotkę, Michała Kazimierza Rybeńkę i najsłynniejszego z nich Karola Stanisława Panie Kochanku. Wszyscy Radziwiłłowie spoczywają w identycznych trumnach z brzozowych desek, opieczętowanych plombami z radziwiłłowskim herbem.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)


Wiadomości