> obwód mohylewski > rejon mohylewski > miasto Mohylew > Pałac Arcybiskupski
Mohylew. Pałac Arcybiskupski
Mohylew. Pałac Arcybiskupski

Mohylew | Pałac Arcybiskupski na mapie

Rok budowy (przebudowy): > 1780
Współrzędne geograficzne:
53 53'49.67"N, 30 20'11.67"E