> obwód witebski > rejon połocki > miasto Połock > Molenna staroobrzędowców
Połock. Molenna staroobrzędowców
Połock. Molenna staroobrzędowców

Połock | Molenna staroobrzędowców na mapie

Współrzędne geograficzne:
55 29'0.46"N, 28 47'40.02"E