> obwód brzeski > rejon kobryński > miasto Kobryń > Cmentarz stary katolicko-prawosławny
Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny
Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Kobryń | Cmentarz stary katolicko-prawosławny - zdjęcia

Współrzędne geograficzne:
52 13'12.86"N, 24 22'21.98"E

Albumy zdjęć

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Nagrobek Antoniego Zadarnowskiego (+1884) Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Stare nagrobki Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Zniszczony nagrobek rodziny Kościuszków i Romualda Traugutta (?) Foto © Mariusz Proskień |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Stare nagrobki Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Nagrobek Feliksa Urbana i jego żony, Józefy z Jahołkowskich Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Zdewastowany grobowiec Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Grób Marii Szatkowskiej Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Stare mogiły Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Rzeźba nagrobna na mogile Stefanii Walickiej z Bułhaków Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Stare mogiły Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Nagrobek Marii z Wereszczaków Skowrońskiej Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Grób Macieja i Antoniego Antoszewskich Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Pomnik nagrobny Miłaszewskich Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Krzyż na grobowcu Kościuszków Siechnowickich (z Siechnowicz, z tej linii pochodził Tadeusz Kościuszko) Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Stare mogiły Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Nagrobek Karoliny z Suzinów Trębickiej Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Cerkiew cmentarna Św. Jerzego Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Stare mogiły Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Pomnik nagrobny Justyny z Sawickich Bogusławskiej Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Cerkiew cmentarna Św. Jerzego Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Krzyż na mogile Sawickiego Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Nagrobek Konstancji z Kazanowiczów Radowickiej Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem nad zniszczonym grobowcem Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Nagrobek Stefanii Walickiej z Bułhaków (+1882) Foto © . |

Kobryń. Cmentarz stary katolicko-prawosławny

Foto © Magdalena Woźniak |