> obwód homelski > rejon mozyrski > miasto Mozyrz > Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek
Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek
Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek | Mozyrz

Rok budowy (przebudowy): 1743-45
Współrzędne geograficzne:
52 1'39.68"N, 29 18'26.82"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

Widok kościoła z drogi Foto © V. Dziadok i S.Chareuski |

Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

Wnętrze Foto © (http://globus.tut.by) |

Mozyrz. Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

Fasada główna i boczna Foto © (http://www.hramy.com) |

Kościół Św. Michała Archanioła i klasztor cystersek

Przełożony kimbarowskich cystersów, ojciec Benedykt Różański, po dwudziestu latach gromadzenia środków, rozpoczął w dolinie zwanej Anielską, budowę nowego, żeńskiego klasztoru i świątyni.

Zakonnice sprowadziły się tu w 1744 roku, a w rok później konsekrowano kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Przy klasztorze działała szkoła dla dziewcząt o bogatym programie nauczania.

Żeński zakon w Kimbarówce miał więcej szczęścia niż jego męski odpowiednik. Cysterski utrzymały się tu do 1885 roku, a później zastąpiły je mniszki prawosławne, a kościół przekształcono w cerkiew.

W czasach radzieckich świątynia została adaptowana bo celów świeckich: przebudowano fasadę, wnętrze podzielono na kondygnacje, wykuto nowe okna.

Po II wojnie światowej mieścił się tu sierociniec, a następnie szkoła muzyczna. W budynku klasztoru urządzono internat, od lat osiemdziesiątych działał tu ośrodek wioślarski.

W 1990 roku kościół wraz z klasztorem zwrócono katolikom. Przybyły z Polski ks. Józef Dziekoński rozpoczął odbudowę i remont zdewastowanej świątyni, korzystając z pomocy wiernych z Polski i innych krajów europejskich.

W 1995 roku kościół został na nowo wyświęcony przez kardynała Kazimierza Świątka. Trwa remont budynku klasztornego.

Barokowy kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła jest świątynią jednonawową, na planie prostokąta, ze ściętymi narożami w części ołtarzowej, nakrytą wysokim dachem. Grubość ścian sięga 1,5 m.

Wąską fasadę, zwieńczoną odtworzonym podczas odbudowy barokowym szczytem, dekorują pilastry o rozbudowanych kapitelach, profilowany gzyms, półkoliście zamknięte nisze oraz spływy wolutowe. Przy wejściu znajduje się niska, pięcioboczna kruchta dekorowana narożnymi pilastrami.

W nowoczesnym wyposażeniu świątyni wyróżnia się kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Jurewickiej, którego oryginał, znajdujący się niegdyś w kościele jezuitów w niedalekich Jurewiczach, ściągał liczne pielgrzymki katolików i prawosławnych.

Równolegle do kościoła stoi piętrowy budynek na planie prostokąta, ozdobiony barokowymi szczytami. Jest to część dawnego korpusu klasztornego; obecnie mieści się tu plebania. Zabudowania otacza murowane ogrodzenie z kamienną bramą.

Grzegorz Rąkowski
Czar Polesia, Rewasz, Pruszków 2001
(A.O.)