> obwód homelski > rejon żytkowicki > miasto Żydkowicze > Cmentarz żydowski
Żydkowicze. Cmentarz żydowski
Żydkowicze. Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski | Żydkowicze