> obwód grodzieński > rejon grodzieński > dwór Augustówek (Grodno) > Dwór
Augustówek (Grodno). Dwór
Augustówek (Grodno). Dwór

Dwór | Augustówek (Grodno)

Rok budowy (przebudowy): 1794, 1920-x
Współrzędne geograficzne:
53 39'46.19"N, 23 47'27.65"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Augustówek (Grodno). Dwór

Dom mieszkalny, stan obecny (09 2008) Foto © Andrzej Kłopotowski www.kierunekwschod.blox.pl |

Augustówek (Grodno). Dwór

Dom mieszkalny (dawna karczma), przed 1939 r Foto © Andrzej Kłopotowski www.kierunekwschod.blox.pl |

Augustówek (Grodno). Dwór

Dom mieszkalny, fasada parkowa. 09 2008 Foto © Andrzej Kłopotowski www.kierunekwschod.blox.pl |

Augustówek

Od 1908 r., tj. od śmierci Aleksandra O'Brien de Laçy, który odziedziczył Augustówek z kilkoma przyległymi folwarkami, pozostałe po nim majętności były jakiś czas we wspólnym władaniu wdowy, synów Maurycego jun., Terencjusza i Patryka oraz córek Marii Jahołkowskiej, Genowefy Zembrzuskiej i Aleksandry hr. Miączyńskiej. Taki stan prawny trwał do 1921 r., kiedy to nastąpił układ familijny, na podstawie którego Augustówek podzielony został na dwie części. Jedną wraz z pałacem otrzymał wówczas pułkownik wojsk polskich, Terencjusz O'Brien de Laçy, druga wraz z dawną karczmą i kaplicą z grobami rodzinnymi przypadła jego bratu, Maurycemu jun., który utrzymaną w stylu stanisławowskim karczmę przebudował na piękny pałacyk i w nim urządził sobie nową rezydencję.

Stała dawna karczma w pobliżu przecięcia alei topolowej przez trakt grodzieński, prowadzący bezpośrednio z miasta do fabryk Tyzenhauza w Foluszu nad rzeką Łososianką, dopływem Niemna. Karczma z 1794 r., swym zewnętrznym wyglądem przypominająca raczej klasycystyczny dwór niż zajazd. Budynek ten był założony na planie prostokąta, wysoko podpiwniczony, parterowy o szeroko rozstawionych dziewięciu osiach, kryty gładkim, nieco spłaszczonym dachem czterospadowym. W jego trójosiowej części środkowej występował pseudoryzalit z belkowaniem wspartym na czterech przyściennych kolumnach. Ponad wydatnym, profilowanym, nakrytym daszkiem gzymsem zamykającym ryzalit, znajdowała się niewielka facjatka z prostokątnym oknem, ujętym w ramy ćwierćkolistego naczółka, i dwiema umieszczonymi po bokach, rozczłonkowanymi płycinami, ściankami attykowymi. Powściągliwą dekorację elewacji frontowej uzupełniały dalsze naczółki: poziomy nad drzwiami wejściowymi, trójkątne nad środkowymi oknami partii bocznych, a w końcu gzymsy podparapetowe. Ryzalit poprzedzał taras. Elewacja ogrodowa nie posiadała ryzalitu. Po dokonaniu odpowiednich przeróbek wewnętrznych i założeniu wokół ogrodu, dawny zajazd służył jako siedziba Maurycego hr. O'Brien de Laçy do września 1939 r.

Augustówek (wkrótce)
Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej.
Tom 3