> obwód miński > rejon słucki > miasto Słuck > Zamczysko
Słuck. Zamczysko
Słuck. Zamczysko

Zamczysko | Słuck

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Słuck. Zamczysko

Odnaleziony plan zamczyska w Słucku z XVIII wieku; z albumu Jana G. Maksymiliana Furstenhofa Foto © Mikola Volkau |

Słuck. Zamczysko

Zamek, plan Foto © Mikola Volkau |

Słuck. Zamczysko

Średniowieczny Słuck Foto © i . i |

Zamek słucki

Po raz pierwszy Słuck był wzmiankowany w 1116 roku. W 1160 roku został stolicą odrębnego księstwa. Od XIV wieku do 1793 roku pozostawał częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, województwa nowogródzkiego.

W XV wieku po prawej stronie Słuczy u ujścia rzeczki Byczek zbudowano Górny Zamek na planie okręgu, a poniżej niego zbudowano Dolny Zamek. W 1441 roku Słuck otrzymał prawo magdeburskie.

W początku XVI wieku księżna Anastazja Słucka otoczyła fortyfikacjami miasto na prawym brzegu Słuczy. Po drugiej stronie rzeki zbudowano także Nowy Zamek, który wzmiankowano w 1582 roku. Otoczono też fortyfikacjami znajdujące się tam zabudowania miejskie. Twierdza Słucka była tak silna, że odparła w XVI wieku wszystkie ataki Tatarów i wojsk moskiewskich. Zdobycie Słucka udało się dopiero Kozakom, pod dowództwem Semena Nalewajki w 1595 roku. Było to jednak możliwe tylko dzięki niepokojom w mieście i chwilowemu brakowi silnej władzy.

W 1600 roku, na skutek małżeństwa, miasto przeszło z rąk Olelkowiczów w ręce Janusza Radziwiłła. W 1648 r. fortecę nieskutecznie próbowali dwoma szturmami zdobyć Kozacy. W 1652 roku po raz drugi miasto otrzymało prawo magdeburskie. W czasie wojny z Moskwą, w 1654 roku na rozkaz Bogusława Radziwiłła wzmocniono wały miasta. Pracami kierował Wilhelm Paterson.

Wtedy też powstała cytadela słucka zwana Nowym Zamkiem (w miejscu wcześniejszej fortyfikacji). Całe miasto otrzymało też nowe wały w systemie staroholenderskim (oprócz przedmieść Ostrowskiego i Trojczańskiego). Wały miały szerokość 266 m, wysokość 8 m i posiadały 12 bastionów. Całość wałów miała długość 3840 m. Znajdowały się w nich cztery bramy (trzy murowane). Dzięki tym wzmocnieniom wojska moskiewskie pod dowództwem Trubeckiego nie były w stanie zdobyć miasta podczas szturmów 2-6 i 27-30 września 1655 roku. W 1659 roku Sejm wziął na służbę Rzeczypospolitej cały garnizon w Słucku. Twierdzę rozbudowano także w latach 1667-1669. Do obrony miasta służył regiment piechoty w sile około 1000 ludzi, dragoni i piechota wybraniecka.

Wikipedia, wolna encyklopedia
(A.O.)