> obwód witebski > rejon połocki > miasto Połock > Cmentarz Czerwony
Połock. Cmentarz Czerwony
Połock. Cmentarz Czerwony

Cmentarz Czerwony | Połock

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Połock. Cmentarz Czerwony

Groby rodzinne na Czerwonych Mogiłkach w Połocku Foto © ̳ |

Połock. Cmentarz Czerwony

Pomnik nagrobny Foto © ̳ |

Połock. Cmentarz Czerwony

Pomnik nagrobny Foto © ̳ |