> obwód witebski > rejon czaśnicki > miasteczko Czereja > Cmentarz żydowski
Czereja. Cmentarz żydowski
Czereja. Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski | Czereja

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Czereja. Cmentarz żydowski

Foto © Андрэй Кузьмін |

Czereja. Cmentarz żydowski

Obecny stan cmentarza Foto © Киселёв Ростислав |

Czereja. Cmentarz żydowski

Kamień nagrobny Foto © Шукайла Аляксандр |