> obwód witebski > rejon połocki > miasto Połock > Pomniki i tablice
Połock. Pomniki i tablice
Połock.  Pomniki i tablice

Pomniki i tablice | Połock

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Połock.  Pomniki i tablice

Krzywicze; Aleś Szaternik (2001) Foto © . |

Połock.  Pomniki i tablice

Symeon Połocki Foto © . |

Połock.  Pomniki i tablice

Franciszek Skaryna (1974) Foto © Eric de Moura Marques |