> obwód brzeski > rejon kamieniecki > miasto Kamieniec-Litewski > Wieża obronna
Kamieniec-Litewski. Wieża obronna
Kamieniec-Litewski.  Wieża obronna

Wieża obronna | Kamieniec-Litewski

Rok budowy (przebudowy): 1271-1288, 1903
Współrzędne geograficzne:
52 24'17.09"N, 23 49'10.31"E
LDHiK Białorusi: 110000321

Albumy zdjęć

Biała Wieża (Baszta Kamieniecka)

Wieża obronna w Kamieńcu, zbudowana pomiędzy 1276-88 rokiem przez budowniczego Aleksego, z rozkazu księcia wołyńskiego Włodzimierza Wasilkowicza, rekonstruowana w 1903 roku. Według legendy, to właśnie od tej wieży przyjęła swą nazwę Puszcza Białowieska, sięgająca niegdyś pod Kamieniec i podlegająca jurysdykcji tutejszych namiestników książęcych.

Kamieniec-Litewski -  Wieża obronna. Biała Wieża, baszta XIII w.

Biała Wieża w Kamieńcu, baszta XIII w.Foto © . | Data: 28/05/2002

Wieża jest budowlą wzniesioną z czerwonej cegły na planie koła o średnicy 13,5 m, o grubości ścian 2,5 m i wysokości 30 m. Wieńczy ją masywny krenelaż, a jej ściany przebite są nielicznymi wysokimi i wąskimi strzelnicami. Zachowały się pozostałości nakrywającego wieżę żebrowanego sklepienia, na którym od zewnątrz opierała się niegdyś drewniana galeria służąca do obrony. Wnętrze budowli podzielone było za pomocą drewnianych pomostów na pięć kondygnacji. Poczynając od trzeciej kondygnacji, w górę wiodą ceglane schody wewnątrz murowanej ściany.

Widok ogólny

Widok ogólnyFoto © | Data: 09/2014

Wieża stoi nad rzeką Leśną na wzgórzu, na którym istniał niegdyś gród obronny otoczony wałami i drewnianymi ścianami obronnymi. Gród, należący początkowo do księstwa wołyńskiego, na początku XIII wieku został opanowany przez Litwinów. Oparł się krzyżackim napadom w latach 1373, 1375 i 1379, które spustoszyły ziemię brzeską. W 1382 roku został zdobyty przez wojska księcia Janusza Mazowieckiego, a w rok później odzyskał go litewski książę Jagiełło. W 1390 roku Jagiełło ponownie skutecznie oblegał Kamieniec opanowany przez skłóconego z nim Witolda.

Kamieniec-Litewski -  Wieża obronna.

Biała Wieża, rys. z 1885 r.

Otaczający wieżę gród z czasem przekształcił się w drewniany zamek. W 1500 roku bezskutecznie atakowała go konnica tatarskiego chana Mengli Gireja. Zamek został zniszczony podczas wojny polsko-moskiewskiej w latach 1654-67. Odbudowano go jednak później, bo istniał jeszcze w 1771 roku, a jego resztki przetrwały do początku XIX wieku. Podczas prac restauracyjnych w 1903 roku wokół wieży usypano okrągły wał umocniony kamieniami. W wieży znajduje się obecnie założone w 1960 roku muzeum krajoznawcze.

Kamieniec-Litewski -  Wieża obronna. Fragment

FragmentFoto © . | Data: 28/05/2002

Grzegorz Rąkowski
„Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi”, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)