> obwód witebski > rejon wierchniedżwinski > miasteczko Kochanowicze > Zespół dworsko-parkowy
Kochanowicze. Zespół dworsko-parkowy
Kochanowicze. Zespół dworsko-parkowy

Zespół dworsko-parkowy | Kochanowicze

Wybrane zdjęcia

Kochanowicze. Zespół dworsko-parkowy

Dwór Chrapowickich w Kochanowiczach | Data wykonania: ca. 1910

Kochanowicze. Zespół dworsko-parkowy

| Data wykonania: ca. 1910

Kochanowicze. Zespół dworsko-parkowy

Dwór Chrapowickich (widok z boku) Foto © Antonina Chrapowicka | Data wykonania: ok. 1910

Wiadomości

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): > 1800
Utracony: 1918
Współrzędne geograficzne:
55 52'51.38"N, 28 6'55.56"E

Albumy zdjęć