> obwód mohylewski > rejon krzyczewski
Malatycze. Cmentarz stary prawosławny

rejon krzyczewski w zdjęciach