> Витебская область > Глубокский район > город Глубокое
Глубокое. Кладбище польское военное времен войны 1920 г.

Глубокое - достопримечательности | фото

Первое письменное упоминание: 1514

Возможные варианты:
Глыбокае Глубокое Głębokie Hłybokaje Glubokoje Glebokie Glebokoye Glubokoye Hlybokaye Glybokaje Glebokie

Координаты:
55° 8'19.44"N, 27° 41'14.79"E

Что посмотреть в Глубоком

Утраченное наследие

Глубокое. : Достопримечательности | фото отдельных памятников

Глубокое. : Утраченное наследие | фото

Глубокое.  Синагога Синагога

Синагога в Глубоком

Глубокое.  Мечеть Мечеть

Татарский молитвенный дом в Глубоком (фото из книги L. Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach w Polsce. „Lud\" 1932, t. XI)

Глубокое.  Часовня Святого Креста Часовня Святого Креста

Часовня Святого Креста в Глубоком

Комментарии

Ojcze J. Fibek,
z metryki ślubnej moich pradziadków z 1890 roku wynika, że w kościele rz.k. w Głębokiem ślubu udzielił ks. Adam Jakubowski.W zestawieniu kapłanów, proboszczów brakuje tego księdza. Proszę o uzupełnienie. Dziękuję.
Tekst w języku rosyjskim to wyciąg z metryki ślubnej moich pradziadk...
Тысяча восемьсотъ девятьдесятого года месяца февраля 4 дня

въ Глубокскомъ Pимско-Католическомъ Приходскомъ  Костеле

Ксендзъ А. Якубовский Настоятель онаго Костела по троекратномъ оглошении из коихъ: первие 14, втарое 21 и третие 28 января сего года предъ народомъ собравшимся на Литургие сделаны.

Каких именно новобра-

чныхъ, какого состояния,

звания, возраста и пр...
Dzień dobry,
poszukuję informacji na temat rodziny Balsewicz z miejscowości Głębokie. Najprawdopodobniej prowadzili tzw. sklep bławatny na pocz. XXwieku. Będę wdzięczna za każdą informację o członkach tej rodziny. Dziękuję. ...
Chce nawiązać kontakt w celu odwiedzin okolic ponieważ dzadkowie pochodzili z okolic wsi Pietuszki która już nie istnieje...
Witam

Poszukuje informacji na temat rodziny Simankowiczów. Mój dziadek to Jan, który osiadł w Krakowie.
Sebastian...