> ̳ > > >
.
.

| -

Mniszki Benedyktynki p.w. Św. Eufemii

1589-1591 założenie fundacji

1589 początek starań o fundowanie pierwszego na Litwie klasztoru kontemplacyjnego.

1590 fundacja drewnianej świątyni, z fundacji Krzysztofa Radziwiłła i Eufemii z Wiśniowieckich, i początek prac budowlanych przy kościele; wzorujących się na wskazaniach arch. Jana Marii Bernardoniego


1591-1598 początki fundacji

1591 (05.09) przyjazd pierwszych 10 zakonnic, siostry mieszkają w tymczasowym drewnianym klasztorze.

1591-1598 - starszą klasztoru s. ANNA Świętosławska OSB[1]
1593 (V) założenie fundamentów pod budowę murowanego klasztoru , architekt J. Bernardini.

1596 (X) zamieszkanie mniszek w murowanym klasztorze.

1598 (12.06) konsekracja świątyni przez bp. M. Giedroić

1598-1658 opactwo benedyktynek (do Potopu)

1598-1608 ksienią m. ANNA Świętosławska OSB

1602 ukończenie budowy klasztoru i przeprowadzka zakonnic do murowanego opactwa.

Ok. 1605 - w klasztorze mieszka ok. 40 zakonnic.

1608-1630 ksienią m. DOROTA Hartmanówna OSB [2]

1616 - otwarcie nowych fundacji w Wilnie

1624 otwarcie fundacji w miastach: Kroze i Kowno (1627 r.).

1629 klasztor liczy ok. 70 zakonnic.

1630-1657 ksienią m. EUFEMIA Radziwiłłówna OSB [3]

1834 - otwarcie nowej fundacji w Mińsk (wyjazd 10 sióstr)

1640 otwarcie nowych fundacji w Orsza i Smoleńsk (1638 r. ).

1646 siostry opuszczają fundacje i szukają schronienia w zamku nieświeskim przed najazdem kozackim.

1653 podatek podymne z dóbr benedyktynek wynosił 669 złp. (pobierany od 446 domów).

1655-1658 w wyniku działań wojennych klasztor opustoszał a zakonnice przeniosły się do Gdańska.


1660-1711 opactwo benedyktynek (do wojen pn.)
1668-1671 ksieni m. PLACYLDA Pacówna OSB

1672-1680 ksieni m. JOANNA Woyniłłowiczówna (OSB)

1680-1688 ksieni m. JADWIGA Radoszewska (OSB)

1688-1707 - ksieni m. PETRONELA Pankiewiczówna (OSB)

1690 - zaprowadzono w klasztorze nabożeństwo wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

1707-1715 ksieni m. PLACYDA Kotłówna (OSB)1711-1794 opactwo benedyktynek (do rozbiorów)

1715-1725 ksieni m. ALEKSANDRA Woroniczówna (OSB)

1725-1738 ksieni m. TEODORA Głuchowska (OSB)

Ok. 1733 przebudowa głównej fasady kościoła

1738-1757 ksienią m. FLORENTYNA Chrzanowska (OSB)

1743 założenie przy klasztorze Bractwa Szkaplerznego.

1757-1799 ksienią m. EUFEMIA Szaniawska (OSB)

1763 kolejna przebudowa (m.in. wzniesiono wieże bramną)

XVIII w. w kościele znajduje się otaczany sławą cudownego obraz NMP

1793 pożar w kompleksie klasztornym i jego przebudowa.1794-1812 opactwo (do wojen napol.)

1799-1811 ksieni s. SCHOLASTYKA Szaniawska (OSB)

1803 w klasztorze mieszka 39 zakonnic.

1811-1812 ksieni m. ABUNDANCJA Mirska (OSB)

1812 rozproszenie się zakonnic do innych klasztorów.1812-1861 - opactwo (do powstania)

1812-1827 ksieni m. TEOFILA Kościuszkówna (OSB)

1827-1853 - ksieni s. KATARZYNA Borzobochatówna (OSB)

1829 mieszka tu 25 profesek i 5 nowicjuszek.

1842 klasztor uznany za etatowy mieszka tu 40 zakonnic, i zalecono zmniejszyć liczbę do 13 . Ponadto przy klasztorze znajduje zatrudnienie 143 osoby świeckie.

1843 kapelanem o. Euzebiusz Zamętowski OP

1853-1860 ksieni s. ANNA Mogilnicka (OSB)

1860 w klasztorze mieszka 12 zakonnic, ale przyjęto 4 nowicjuszki.1861-1878 opactwo benedyktynek (do kasaty)

1861-1872 ksieni m. TEKLA Świrska (OSB)

1863 budowa wieży bramnej

1864 zamknięcie nowicjatu przez władze carskie

1866 zabranie kościoła na cerkiew (ołtarze wywieziono do kościoła w Nowej Myszy, bibliotekę do Petersburga).

1870-1871 przeorysza s. Alojza Chodasewicz (OSB)

1871 po kasacie klasztoru w Mińsku przybyły tu nowe benedyktynki, zwiększając liczebność wspólnoty.

1872 ks. Melchior Wasilewski (kapel.)

1872-1877 ksieni s. OTYLIA Moszczeńska (OSB)

1876-1877 kapelanem o. Ławra Iwaszkiewicz

1876 za odmowę wprowadzenia nabożeństw zakonnice przez 9 miesięcy pozbawione posługi duchowej.

1877 (15.07) dekret kasacyjny, zakonnice wywieziono do Wilna i Grodna, po odmowie przyjęcia liturgii Trzebników .XIX/XX w. cerkiew i koszary

1878 zamknięcie klasztoru benedyktynek, i przekazanie na koszary wojskowe.

1892 przebudowa kościoła na cerkiew

K. XIX w rozebranie wieży kościelnej

1918 odzyskanie świątyni przez katolików.1918-1920 świątynia katolicka i szkoła

1918-1920 - ks. Wincenty GODLEWSKI (rekt., pref.).

1920 umieszczenie w budynku klasztornym seminarium nauczycielskiego i liceum pedagogicznego.1920-1936 klasztor benedyktynek

1920-1921 wznowienie fundacji przez 5 sióstr Benedyktynek z klasztoru w Staniatkach, siostry odzyskują pomieszczenia w których gospodarowało wojsko.

1920-1936 - przełożoną s. ILDEFONSA Jaroń (OSB)

1921-1922 rektor: ks. Jan BRECZKO , (katecheta w gimnazjum.),

1926-1936 rektor ks. Władysław Stefanowicz (kapel.),

1930 w klasztorze mieszka 15 zakonnic.

1933 włączenie klasztoru do Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP., mieszka tu 20 zakonnic w tym 6 chórowych.

1934 mieszka tu 24 zakonnic (I chór: 6 profesek, 4 nowicjuszki, 2 postulantki, II chór konwerski 5 profesek, 1 nowicjuszka, 2 postulantki, 4 oblatki).

1936 rector: ks. Jan Grodis (dyr. Gimnazjum)1936-1946 opactwo nieświeżskie

1936-1946 ksieni m. ILDEFONSA Jaroń (OSB)

1945 kasata klasztoru

1946 - decyzja władz siostry zostają przeniesione do klasztorów w Sierpcu i Drohiczynie.1991-2007 stan obecny

2000 budynek dawnego klasztoru i kościoła zajmuje liceum pedagogiczne


----[1]S. Anna SWIĘTOSŁAWSKA (OSB), ur. ~1561 w Dobrzyniewie, zak. 1581 Toruń, prof. 1582, 1582-1584 Chełmno, 1584-1585 Toruń, 1585-1590 Chełmno, 1590-1608 Nieśwież, 1598 konsekracja na ksienię, zm. 30.11.1608 w Nieświeżu.


[2] S. Dorota HARTMANÓWNA (OSB), ur. ok. 1567 w Braniewie, zak. 1582 w Chełmie, prof. 1584, 1591 przeorysza w Nieświeżu, 1608 wybrana na ksienię, 1611 konsekrowana 1630, zm. 04.07.1639.


[3] S. Eufemia Krystyna RADZIWIŁŁÓWNA (OSB), ur. 1598, wstąpiła 1614, prof. 1621, zm. 1657 w Gdańsku, pochowana w Nieświeżu. Por.: A. Jaroszewicz, Nieświżski klasztor benedyktynek, Nasza Wiera 2(5)1998.

*
*
*
*