> ̳ > > >
.
.

| -

Bernardyni - p.w. Św. Katarzyny męczennicy
(przy ul. Lenina)

1597-1660 klasztor bernardynów (do Potopu)

1597 (21.07) początek fundacji:

1597-1598 - gwardianem o. HIERONIM z Łękna OFM

1598 fundacja kościoła i budowa klasztoru dla bernardynów, dokonana przez Mikołaja Radziwiłła.

1598-1601 gwardianem o. LEONARD Montana OFM

1599 (14.05) poświęcenie klasztoru

1603 poświęcenie kościoła

1655 spalenie kościoła

1658 bernardyni jako kapelani w zamku i odbudowa zniszczonej fundacji

1661 zniszczenie świątyni przez moskali1660-1794 klasztor bernardynów (do rozbiorów)

1662 kustoszem o. ELEUTARIUSZ Zielejewicz OFM

1695 powierzenie opiece zakonników relikwii św. Prospera (dar papieża dla Radziwiłłów).

1763-1766 kustoszem o. DONAT Szyszko OFM

1773 klasztor litewskiej prowincji bernardynów, mieszka tu 40 zakonników (29 kapłanów, 3 kleryków, 8 braci laików).

1771 mieszka tu 24 zakonników

1777 24 zakonników

1790 kapituła Prowincji Litewskiej

1793 pożar niszczy kościół1794-1831 klasztor bernardynów (do powstania)

1802 początek budowy nowej świątyni

1803-1804 gwardianem o. OSTIAN Mankiewicz OFM

1803 w klasztorze mieszka 40 kapłanów i 2 braci

1822 zakończenie budowy

1826 odbyła się tu kapituła Prowincji Litewskiej

1829 w klasztorze mieszka 35 zakonników w tym roku odbyła się tu kapituła prowincji

1830 kapituła Prowincji Litewskiej1831-1864 klasztor bernardynów (do kasaty)

1833 kapituła

1836 kapituła Prowincji Litewskiej

1843 gwardianem o. ALEKSANDER Krupski OFM

1847 mieszka tu 39 zakonników (20 kapłanów, 14 kleryków, 5 braci)

1855 21 zakonników (17 kapłanów, 2 kleryków, 4 braci).

1863-1864 gwardianem o. HIERONIM Burzanowski OFM

1864 (06.10) kasata klasztoru i wywiezienie zakonników do Kretyngi.XIX/XX w. - cerkiew

Po 1864 w klasztorze urządzono koszary.

1892 świątynia zamieniona na cerkiew p.w. Św. Jerzego, a w klasztorze nadal koszary1917- 1921 - kościół katolicki

1917-1921 rektorem ks. Wincenty GODLEWSKI (pref.)1944-2010 zniszczenia i stan obecny

Ok. 1944 uszkodzenie świątyni

Po 1950 rozebranie budowli świątyni, pozostaje tylko klasztor wykorzystywany przez wojsko

2008 obiekt w posiadaniu tzw.: ŻKH
- , .. , , ..

*
*
*
*