> Мінская вобласць > Валожынскі раён > мястэчка Ракаў > Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі
Ракаў. Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі
Ракаў. Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі

Ракаў | Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі - Каментарыі

Год пабудовы (перабудовы): 1906
Каардынаты:
53° 57'56.42"N, 27° 3'19.94"E
"Zorza" nr 8 z dnia 22.11.1906r.

Z Białej Rusi.

Poświęcenie nowego kościoła w Rakowie w gub. mińskiej.

Dziś zadźwięczały radośnie dzwony,
I rozbrzmiewają na wszystkie strony.
Za się ukończy! nowy Dom Boży.
Niechże podziękę dziś każdy złoży,
Że Bóg pozwolił nam wznieść te mury.
Jako ostoje od burz, wichury...
Tyle już było śnieżnych zamieci.
A krzyż wciąż jasno, wciąż jaśniej świeci,
I śpiew błagalny do Niebios płynie,
I wciąż się wznoszą nowe świątynie!

Nowy kościół w Rakowie.

Dnia 14-go października 1906r. otworzyła swe wrota nowa świątynia w Rakowie w Guberni Mińskiej.
"Wzniesiono ją na miejscu starego kościoła, mającego za swą Patronkę Matkę Boską Różańcową. Stary był już ów dawny kościół i nie zdołałby pomieścić zwiększonej obecnie liczby parafian. Ale za łaską Boska, staraniem proboszcza tutejszego i ofiarnością parafian wzniosły się w przeciągu lat paru mury nowego pięknego Domu Bożego. Dnia 18 maja 1904 r. został założony i poświęcony przez czcigodnego ks. E. Karpowicza kamień węgielny pod nową świątynię. Roboty szły raźno i ochoczo. Każdy - w miarę możności niósł swą pomoc; 45 tysięcy złożyli dotąd parafianie na wzniesienie świątyni i jeszcze sporo kosztować ona będzie, zanim ostatecznie zostanie wykończoną. Ale Bogu niech będą dzięki, że już dziś w uroczystość Patronki kościoła mogło się odbyć jego otwarcie.

Gdy się w nim rozpoczęło nabożeństwo, padliśmy na kolana, dziękując Bogu, że znowu mamy możność modlić się w kościele. Bóg nie opuścił wiernych Rakowian i wiosek sąsiednich, bo oto rozszerzył ściany świątyni dla przygarnięcia pod swe skrzydła zwiększonej dziś liczby parafian.
Radośnie biły serca zgromadzonego na uroczystość ludu. Pogoda sprzyjała, jesienne słońce oświecało rozradowane twarze i strzelające w niebo wieżyce, oraz lśniący w promieniach słońca dach nowej świątyni, zielenią przystrojonej, które obchodziła uroczysta procesja — powiewały nowe, chorągwie, a dziatwa w bieli sypała kwiaty przed Hostią Świętą.

Czytelnik S... адказаць
Gazeta Kaliska nr 286 z dnia 3(16).10.1903r.

Pozwolenie na budowę kościoła w Rakowie

Otrzymano pozwolenie na budowę nowego murowanego kościoła katolickiego w Rakowie, w Guberni Mińskiej. Kościół zbudowany będzie w stylu gotyckim. Roboty zaczną się na wiosnę.
адказаць
Kronika Rodzinna nr 39 z dnia 11(24).09.1903

Nowy kościół w Rakowie
Archidiecezja Mohylewska. W Rakowie Guberni Mińskiej, znajduje się stary drewniany kościółek. Starania mieszkańców tego miasteczka, mające na celu wzniesienie nowej świątyni uwieńczone wreszcie zostały pożądanym skutkiem i oto z wiosną roku przyszłego rozpocznie się w Rakowie budowa nowego kościoła murowanego, w stylu gotyckim. Świątynie zdobić będą trzy wieże. адказаць
"Gazeta Polska" nr 207, z dnia 29 .07(11.08).06.1905r.
Z guberni zachodnich
Z Guberni Mińskiej donoszą nam pod dniem 3.08.

Pobyt Arcypasterza w powiecie mińskim niezatarte wrażenie na miejscowej ludności. Stanowić on będzie prawdziwą erę w stosunkach tutejszych. Dziś jeszcze gwarzą o tym powszechnie młodzi i starzy. W ogóle podniósł się znacznie ogólny nastrój religijny, mianowicie w parafii Złotogórskiej, gdzie skutkiem długoletniego braku dobrych kapłanów, pobożność, a wraz z nią i moralność upadły były bardzo.
Dziś postać rzecz zmienia się bezwarunkowo. Tak zacni i gorliwi kapłani, jak proboszcz złotogórski, ksiądz dziekan Michalkiewicz, oraz niestrudzony, a nadzwyczaj przez lub lubiany ksiądz wikary Znosko, wpływ bardzo dodatni na swych parafian wywierają.

Wieść o ciężkiej chorobie Arcypasterza przyjęto u nas z ogólnym i szczerym smutkiem. Zarządzone w kościołach nabożeństwa za zdrowie Arcypasterza gromadzą liczne zastępy wiernych, których liczba wzrasta ciągle. W ogóle wszystkie tutejsze parafie, mianowicie Rakowska, zwiększyły się ogromnie. To też brak i szczupłość świątyń dotkliwie teraz odczuwać się daje.

W Rakowie kościół dotąd niewykończony. Potrzeba tu jeszcze ofiarności publicznej, bo fundusze, złożone na kościół przez znanego proboszcza rakowskiego, księdza Karpowicza, oraz pomoc okolicznych ziemian jeszcze nie zdołają pokryć wszystkich wydatków.

Obecnie na zasilenie tych funduszów obywatelstwo miejscowe wpadło na szczęśliwą myśl urządzenia w Rakowie teatru amatorskiego. Jest to projekt bardzo na dobie wobec świeżo nadanego nam prawa używania publicznie języka ojczystego. Spodziewać się należy, iż teatr w Rakowie dozna powodzenia i spory dochód przyniesie.
адказаць
А это точно в ракове?

Дадаць паведамленне

*
*
*
*