> ³ > > > i
. i
.  i

| i -

(): 1676 (1), 1768 (2), 1887 (3)
:
55 32'5.69"N, 26 49'13.46"E

.  i

\', © . |

.  i

© |

.  i

© . |

.  i

© . |

.  i

© . |

.  i

© . |

.  i

³ © . |

.  i

© . |

.  i

© . |

.  i

© . |

.  i

© |

.  i

© . |

.  i

\' © . |

.  i

© . |

.  i

© |

.  i

© |

.  i

© . |

.  i

© |

.  i

© |

.  i

© zavedeeva |

.  i

. © Georges von Karnitski |

.  i

© |

.  i

© . |

.  i

© | : i 2018