> > > > - ̳
. - ̳
. -  ̳

| - ̳ -

Dziękuję za pocztówkę
Albert
Byem dwa lata temu w odziszkach. Przed II-g Wojn wiatow mj dziadek Jzef by wjtem odziszek.Po Powstaniu styczniowym moi pradziadowie byli zesani na Sybir. 10-tego lutego 1940 roku z rodzicami i wspomnianym dziadkiem Jzefem, babci Helen i z rodzestwem modszym mojego ojca Piotra - Adel i Aleksandrem bylimy deportowani na Syberi. ylimy w okolicy Irkucka i Nowosybirska w bardzo cikich warunkach przez 6,5 roku.

*
*
*
*