> ³ > > >
.
.

| -

Moja Babcia Helena Rubowicz z domu Lepko, urodziła się w wychowywała w Nowiczkach , jej ojcem był Franciszek Lepko, a matką Jadwiga Lepko z domu Podobyćko, szukam grobu moich pradziadków. Prawdopodbnie pochowani w Drui. Jesli ktokolwiek ma taka wiedze prosze o kontakt.
Moja prababcia z domu Józefa Kisło, urodziła się w miejscowości Druja w 1900 roku. Jej rodzice to Janina i Grzegorz Kisło. Prababcia wyjechała do Warszawy około 1915-1916 roku. Szukam informacji o pochodzeniu babci, rodzinie. Może ktoś z Państwa ma jakieś informacje. Chciałabym się dowiedzieć więcej i przekazać potomnym o korzeniach.
Moi dziadkowie, Józef i Genowefa Szukiel mieszkali w Druji, Tato - Grzegorz Szukiel (ur. 1935) i jego brat Józef, urodzili się tam i zostali ochrzczeni. Dziadkowie mieszkali na parceli zaraz obok lasu cerkiewnego (chyba cerkiew cmentarna w lesie). Szukam rodziny, została tam, chociażby najmniejszych informacji.
Mój Tato i jego rodzice pochodzili z Drui.Wyjechali stamtąd kiedy Tato był mały.Miał wówczas kilka lat.Może mieszkają tam jeszcze ludzie o nazwisku Rudakowski?
Mój pradziadek pozostawił nieruchomość na terenie Druji, o czym niedawno się dowiedziałam. Czy ktoś miał podobną sytuację?
Witam serdecznie .
Mój dziadek Stanisław miał gospodarstwo w okolicy Drui w Fiodorynkach. Tam też urodził się mój tata i jego sześcioro rodzeństwa. Jedna z sióstr taty jest pochowana na cmentarzu w Drui. Wybieram się w tamte rejony w wakacje, żeby pokazać dzieciom ziemie ich pradziadów. Chętnie wymienię się lub posiądę informacje o tamtych terenach.
Pozdrawiam
serdecznie
Piotr Ciesielski


Bernardyni (Druja-Sapieżyn) p.w. Trójcy Przenajświętszej1643-1863 klasztor bernardynów.

1643 fundacja i uposażenie klasztoru bernardynów przez Kazimierza Lwa Sapiehe

1644 powierzenie parafii.

1646 budowa klasztoru (zapis fundacyjny dnia 21.10.1646 r.)

1675 w czasie wizytacji bp. Słupskiego poświęcono 4 dzwony dla kościoła zakonnego.

XVIII w. w kościele klasztornym otaczany był kultem, jako cudowny, Obraz Matki Bożej

1709 gwardianem o. HIPOLIT Gierhartt OFM

1750 erygowanie Bractwa Św. Antoniego, istniało też Bractwo Św. Anny.

1764-1767 wyposażenie kościoła w rokokowy ołtarz główny (trzy kondygnacyjny)

1771-1772 nadbudowanie wieży kościelnej o nową kondygnacją

1772 klasztor zamieszkuje 25 zakonników, (8 kapłanów, 11 kleryków, 6 braci).

1778 ogrodzenie obiektu barokowym murem z bramą

1779 wykonanie 4 bocznych ołtarzy w stylu rococo, i ambony

1803-1804 gwardianem o. FRANCISZEK Pikiell OFM (mieszka tu 13 kapłanów i 2 braci).

1829 w klasztorze mieszka 20 zakonników (7 kapłanów, 9 klery-ków, 4 braci laików).

1843 - gwardianem był o. HILARY Paszkiewicz OFM.

1844 przejecie parafii po dominikanach, obsługiwano kaplice w Franpolu, Miełkowszczyźnie i Idołcie.

1850 kasata klasztoru

1855 mieszkał tu jeszcze 1 zakonnik, obsługując kościół po-klasztorny.1864-1890 cerkiew prawosławne

1864 przejecie budynków przez cerkiew prawosławną1891-1924 kościół diecezjalny.

Po spaleniu się drewnianej świątyni parafialnej kościół stał się siedzibą parafii.

1890-1905 ks. Michał BŁAHOSZEWSKI (p), 1899-1901 ks. Antoni Walentynowicz (w), 1902-1905 ks. Stanisław Krzywiec (w).

1905 parafia liczy 8160 kat.

1905-1907 ks. Stefan LACHOWICZ (a)

1909-1911 ks. Jan WEBER (a), 1911-1915 ks. Bronisław Hryniewicki (w)

1910 parafia liczy 8000 kat., kaplica Druja (cmentarna p.w. Św. Michała), Idołta, Małkowszczyzna.

1913 parafia liczy ok. 8000 kat, pracuje tu 2 kapłanów, trzy kaplice na terenie parafii i kaplica cmentarna w Drui

1914-1915 ks. Michał MARCINKIEWICZ (p), 1915-1917 ks. Ildefons Bobicz (w)

1922-1924 ks. Antoni ZIENKIEWICZ (p) , 1923-1924 ks. Witali Chamionek (w),

1923 początek pracy Marianów w Drui, organizacją szkoły zajmuje się: 1923-1924 ks. Andrzej Cikoto MIC (w)1924-1944 parafia i klasztor Marianów (do wojny)

1924-1933 ks. Andrzej CIKOTO MIC (p, przeł.).

1924 (23.04) nastąpiło przejęcie prowadzenia parafii przez ks. Marianów.

1924 - otwarto tu prywatną szkołę (gimnazjum koedukacyjne) prowadzoną przez Księży Marianów. Pracowali tu kolejno: 1924-1925 ks. Witali Chamionuk, 1924 ks. Józef Hermanowicz MIC, 1924 ks. Kazimierz Smużko MIC

1925 (18.05) założono tu dom mariański z nowicjatem. W mieście, staraniem proboszcza, powstała kasa Franciszka Stefczyka, spółdzielczy dom spożywczy, i dokonano elektryfikacji miasteczka.

1925-1926 ks. Józef Duszuta MIC (pref), 1926-1928 ks. Fa-bian Abrantowicz MIC (pref), bł. ks. Jerzy Kaszyra MIC. 1934-1936 ks. Stanisław Eliasz (pref.), 1935 ks. Tomasz Padziawo MIC.

1938 ks. Józef Daszuto MIC (p), 1938 ks. Władysław Łysik MIC (przeł.), 1938 ks. Witalis Chamionek MIC , 1938 ks. Grzegorz Kaszyra MIC , 1938 ks. Kazimierz Smulko MIC (w), 1938 ks. Antoni Prejser (kat.).

1938 obsługiwano kaplice: Druja (p.w. Św. Michała) i Mal-kowszczyzna (z 1792 - p.w. św. Jana Chrzciciela)

1938-1941 ks. Eugeniusz Kulesza MIC (rektor), 1938-1941 bł. ks. Antoni Leszczewicz MIC, 1939 ks. Józef Jarzębowski MIC.

1941 (30.06) zamordowanie sł. Bożego ks. Eugeniusza Kuleszy MIC

1943 - zabranie świątyni i klasztoru przez Niemców na siedzibę sztabu karnych ekspedycji, i opuszczenie klasztoru przez Marianów

1944 (04.07) zniszczenie świątyni i klasztoru przez bomby lotnicze1944-1988 kościół i klasztor Marianów (po wojnie)

1944-1950 ks. Lucjan PAWLIK (MIC)

1945 zabranie klasztoru przez władze sowiecką,

1945-1948 - remont kościoła staraniem ks. L. Pawlika MIC

1948 (02.08) poświęcenie kościoła po remoncie.

1950 (17.10) aresztowanie proboszcza i skazanie na śmierć (zmienione na 25 lat więzienia)

Ok. 1951 kościół zamieniony na skład zbożowy i paliwowy.

1956-1957 ks. Lucjan Pawlik MIC, mieszka tu po powrocie z łagrów, ale bez rejestracji, nabożeństwa odprawia z br. Piotrem Dunderem MIC w domu.

1958-1965 ks. bp. Kazimierz DUBLIŃSKI. Po zamknięciu kościoła wierni udawali się po posługę religijną, do pobliskich świątyń m.in. do Mior1989-2007 odrodzenie parafii

1989 zwrot kościół wiernym

1989-1990 ks. Władysław Pietrajtis

1990-1995 ks. Antoni ŁOŚ (MIC)

1995-1996 restauracja barokowych ołtarzy

1996 ks. Henryk KULESZA (MIC)

2002-2004 ks. Wiaczesłw PIELINEK (MIC), 2002-2004 ks. Jan Wojtkiewicz MIC (w)

2004 parafia w dekanacie miorskim, na jej terenie znalazły się miejscowości: Druja, Szatiliny, Stajki, Jermołowo, Cilewszczyzna, Bobaryki, Prudniki, Bobyszki, Sauci, Konoplanszczyzna, Szarkile, Kozakowo, Nowa Wioska, Urbanowo, Jaja, Kodaronce, Wojsa, Małki, Inele, Bukowszczyzna, Wierdy, Bugry.

2007 ks. Michał TASZIAKOWSKI (MIC) (p), 2007 ks. Anto-ni Łoś MIC (w), ks. Andrzej Sidorowicz MIC (w).
Poszukuje danych na temat Huty Szkła POLWET wWoropajewie, a dokładnie w Hołbieju kołoWoropajewa.
Rodzina mojego ojca pochodzi z Drui (Antoni Kapusto)i dziade mamy (Benedykty Dalecki) pochowany na cmentarzu Drui. Prosze o kontakt osob,interesujacych sie historia miasta Drui.

*
*
*
*