> ³ > > ³ > -
³ . -
³ . -

³ | - -

Adam Mickiewicz, będąc wtedy studentem, odwiedzał Widze Łowczyńskie, tu miał wuja Majewskiego, będącego ekonomem w majątku Wawrzeckich.

*
*
*
*