> ³ > > >
.
.

| -

Dzień dobry pani Hanna Kleczkowska!Mam na imię Siergiej. Moja mama i babcia pochodzi z Łaput. Jeśli pani coś interesuje, to można zadać pytania. Pani ma zdjęcia wsi? Mój e-mail: emelya1984@tut.by
Na cmentarzu parafialnym znajdyją się kwatery wojskowe, gdzie pochowano żołnierzy polskich poległych w 1920 r. W latach międzywojennych władze polskie dokonały ekshumacji ciał poległych i przywieziono je na katolicki cmentarz w Dokszycach, gdzie w 190 grobach spoczęły ciała 198 żołnierzy [wśród nich: 2 kapitanów, 1 porucznik, 2 podporuczników, 3 plutonowych, 2 wachmistrzów, 5 kapralów, 3 st. szeregowców, 18 szeregowców, 3 szpitalnych szeregowych, 3 siostry sanitarne, 2 ułanów, 2 legionistów, 9 żołnierzy Wojska Polskiego i 60 nieznanych]. Pod krzyżem, na pomniku głównym napis: Bohaterom odparcia najazdu bolszewickiego Społeczeństwo Dokszyc 2.XI.1932.Niżej przedstawiam listę sporzadzoną Wg zestawienia przygotowanego przez Wande Swarcewicz, Opisanie cmentarza wojskowego w Dokszycach, Dokszyce 1995, pełna lista pogrzebanych tu wygląda następująco:I rząd:

1. Pawlak, żołnierz Wojska Polskiego [dalej: ŻWP],

2. Dziewulski [ŻWP],

3. Bielawski [ŻWP],

4. Jan Filipowski [ŻWP],

5. Zalewski [ŻWP],

6. Jastrzebski [ŻWP],

7. Melka [ŻWP],

8. Wieczorek [ŻWP],

9. Kras [ŻWP],

10. Stanisł. Górny [ŻWP],

11. Prokopski [ŻWP],

12. Ciesielski [ŻWP];II rząd:

1. 2 Nieznanych [ŻWP],

2. F. Markiewicz [ŻWP],

3. Nieznany [ŻWP],

4. 2 Nieznanych [ŻWP],

5. Nieznany,

6. Osiadło,

7. Nieznany,

8. Koziorek,

9. W. Rosłaniuk,

10. Szeląg,

11. Szwabowski,

12. Haik,

13. Łatwis,

14. Ostrejko,

15. Burak,

16. Siminski,

17. Gołubowski,

18. Burzyński,

19. Daraszkiewicz,

20. Balcerski [ŻWP],

21. Kuszewski [ŻWP];III rząd:

1. St. Franciszek Melorzkom [1938],

2. Nieznany [ŻWP],

3. Piotr Stepczak [szer. br. 60 P.P. 5.06]

4. Kazmierczak [szer. 4. K. 60 P.P 5.04],

5. Bielasik szer. [3 K 60 P.P. 5.04],

6. L. Halasiński [szt. K. 60 P.P.],

7. Feliks Orzeluk [por 1. K. Grodzen P.P. 24.04],

8. Julian Wielbik [kapr. 2 K. Nowogr. P.P. 24.06],

9. Jan Kapirz [plut. 4 K. Grodzen. PP 24.04],

10. Franc Borys [szereg. 12 K. Grodzeń P.P. 24.04],

11. Nieznany [ŻWP],

12. F. Bakalarz [szer. 1 K.P. szereg. Mińsk PP 24.04],

13. S. Jabłoński [st. Szeg. 4/Grodzen P.P. 24.04],

14. Włodarczyk [szereg. 11. K. Grodzeń. P.P. 24.04],

15. W. Sosnowski szerg. 3.K. grodzen. P.P. 24.06],

16. B. Stankiewicz [st. szereg. 1 K. Wil. P.P. 25.06],

17. J. Modzielewski [szerg. WP 2.07],

18. Nieznany [kapit. 6],

19. Nieznany [plut. ŻWP],

20. Nieznany [kapr. W.P],

21. St. Zajączek [4 K. Grodzen. P.P],

22. Nieznany [ŻWP],

23. Nieznany [ŻWP],

24. Nieznany [kapr. Ap. Art. PP.];I rząd:

1. Nieznany [ŻWP],

2. Załoga [ŻWP],

3. Józef Krynski [szer. Szpit. Kom. 1 IV 1],

4. Łuczyński [ŻWP],

5. J. Kaczanowski [ŻWP],

6. Jartusik [ŻWP 5.07],

7. Jan Kościej [szer. 1 K 2b WK],

8. Pużyna [ŻWP],

9. Srebro [ŻWP],

10. Niewiarowicz [ŻWP],

11. Trojanowski [ŻWP],

12. Pieslak [ŻWP],

13. Wawrzyniak [ŻWP],

14. Gorecki [ŻWP],

15. Krupowicz [ŻWP],

16. Piechał [ŻWP],

17. Piluk [ŻWP],

18. Cholawski [ŻWP],

19. Nieznany [ŻWP],

20. A. Kubowski [kapr. 4 K.P. Wilen. P.P],

21. Rybar [ŻWP],

22. Nieznany [ŻWP];II rząd:

1. Wasowski [ŻWP],

2. Nieznany [ŻWP],

3. Bronikowski [ŻWP],

4. Lisowski [ŻWP],

5. Zdanowicz [ŻWP],

6. Sylwin [ŻWP],

7. Buchowski [ŻWP],

9. A. Wykretowicz [siostra san.],

10. Józef Walter [ŻWP],

11. Szluchta [ŻWP],

12. Dyduła [ŻWP],

13. Nieznany [ŻWP],

14. Dogański [ŻWP],

15. Fluksik [ŻWP],

16. Łorzecki [ŻWP],

17. St. Granus [Wojsko M.P. Uł.],

18. Apolinary [ŻWP],

19. Nieznany [ŻWP];III rząd:

1. Nieznany [ŻWP],

2. A. Sonczewski [szer. Woj. Pol.],

3. Nieznany [ŻWP],

4. F. Krawczyk [ŻWP],

5. Nieznany [ŻWP],

6. Piotr Komaniak [szer. K. Sztab. 10 Dyw.],

7. S. Cierniak [szer. 7 K 11 P.P.],

8. K. Kaczmarski [szer. Piek. Pol. 8 Dyw. 3.02],

9. St. Zieliński [szer. Szpit. Konik 1 1.04],

10. Drysalski [szer. 6 K 10 P.P.],

11. Goraiczyk [szer 2 K.C.KM. 10 P.P],

12 Filarczyk [szer 10 Wek P.P.],

13. Z. Rogowski [szer. Grodz. 26.06],

14. Kubiak [szer. 1 K. Wlkp. P.P.],

15. Józef Zajad [kapr. 10p. Art. Pol.],

16. F. Janowski [szer. 5 K 60.P. Wlkp. 20.06],

17. Nieznany [ŻWP],

18. A. Baranowski [ułan 4 Pułk. 2.06],

19. Aleks. Garny [P. POP. P. Rez. 5. Dyw.],

20. Nieznany [ŻWP],

21. Nieznany [ŻWP],

22. Nieznany [ŻWP];IV rząd:

1. Ochocki [ŻWP],

2. Walmanko [ŻWP],

3. Jankowski [ŻWP],

4. Dmochowski [ŻWP],

5. Klodziński [szer. Szpit. Pol. 109 4.07],

6. K. Ułatowska [siostra sanit.],

7. Nieznany [ŻWP],

8. Nieznany [FWP],

9. Nieznany [FWP],

10. A. Stefański [kapr. 5 szw-p. 8 t.Z.R 4.06],

11. St. Stawak [Wacht. 9 sz-w. 1 P. szw. 6.04],

12. St. Łopiński [Wacht. 4 P. Uf 23.12],

13. Nieznany,

14. F. Wojtowicz P.POR. Adjut 17 D. Wil. 20.05],

15. Jan Mikolajczyk [szer. Grodzien. SP.P. 27.06],

16. Woźniak [ŻWP],

17. Nieznany [ŻWP],

18. Baszkiłewicz [ŻWP],

19. Nieznany [ŻWP];V rząd:

1. Nieznany [ŻWP],

2. Zaradny [szer 10 WLKP. P.P.],

3. Nowak [szer 10. WLKP. P.P.],

4. Kutko [ŻWP],

5. Chlebko [ŻWP],

6. Poloanczyk [plut. ŻAND. 1ŁR.D],

7. Jan Bursa [¯WP],

8. Nieznany [ŻWP],

9. Nieznany [ŻWP],

10. Nieznany [ŻWP],

11. Nieznany [ŻWP],

12. Franc Rajewski [ŻWP],

13. Nieznany [ŻWP],

14. Nieznany [ŻWP],

15. Nieznany [ŻWP],

16. Fran. Drumiel [ŻWP],

17. 5 Nieznanych żołnierzy [ŻWP],

18. Nieznany [FWP],

19. Nieznany [ŻWP],

20. Nieznany [ŻWP];VI rząd:

1. Nieznany [ŻWP],

2. 7 Nieznanych [ŻWP],

3. Nieznany [ŻWP],

4. Nieznany [ŻWP],

5. Nieznany [ŻWP],

6. Nieznany [ŻWP],

7. Nieznany [ŻWP],

8. Nieznany [ŻWP],

9. Nieznany [ŻWP],

10. Nieznany [ŻWP],

11. Nieznany [ŻWP],

12. Nieznany [ŻWP],

13. Nieznany [ŻWP],

14. Nieznany [ŻWP],

15. Nieznany [ŻWP],

16. 3 Nieznanych [ŻWP],

17. Jan Hejna [10 K. 8 P.P. Leg. 4.05],

18. Nieznany [ŻWP];Ostatni rząd:

1. Nieznany [ŻWP],

2. Nieznany [ŻWP],

3. Nieznany [ŻWP],

4. Nieznany [ŻWP],

5. Nieznany [ŻWP],

6. Nieznany [ŻWP],

7. Nieznany [ŻWP],

8. 2 Nieznanych [ŻWP].
Szanowny Panie,

Gratuluje bardzo ciekawej strony. Czytam informacje po bialorusku i jakos mi idzie. Niestety, pisac ani po rosyjsku, ani po bialorusku nie umiem. Moge zaproponowac angielski. Moja rodzina, Kleczkowscy, pochodzi z Laput, po drugiej stronie Berezyny. Na cmentarzu znajduja sie groby mojego dziadka i pradziadka oraz kilku ciotek i wujow. W Laputach bylam po raz pierwszy i jedyny pod koniec lat 80tych z moim Ojcem Kazimierzem i Jego Siostra Jozefa i Bratem Bronislawem. Zostalismy bardzo mile przyjeci przez mieszkancow Laput. Wielu jeszcze pamietalo rodzine Kleczkowskich, wlascicieli majatku Laputy. Na cmentarzu odnowilismy groby naszych przodkow. Mam kilka zdjec z tej podrozy, oraz kilka zdjec z przedwojennych Laput. Moj ojciec, niestety, juz nie zyje, ale Jego Brat i Siostry, oraz ich dzieci bardzo bylyby wdzieczne za kontakt z mieszkancami wsi.
Serdecznie pozdrawiam,

Hanna Kleczkowska, corka Kazimierza

*
*
*
*