> ̳ > > >
.
.

| -

(): > 1680
: XX
Dominikanie - p.w. Św. Jana Chrzciciela (klasztor w centrum miasta)


1672-1690 fundacja klasztoru dominikanów

1672 fundacja drewnianego klasztoru dominikanów, dokonana przez Bazylego Bakanowskiego, podstolego smoleńskiego.

1690 budowa nowej świątyni ze środków zakonu1691-1794 klasztor dominikanów (do rozbiorów)

1715 przeorem o. A. BIELSKI OP

XVIII w. w kościele przechowywano cudowny obraz NMP.

1773 klasztor litewskiej prowincji dominikanów, kościół obsługuje 30 zakonników (13 kapłanów, 10 kleryków, 7 braci laików).

1774 przejęcie szkoły po jezuitach1794-1831 klasztor dominikanów (do powstania listop.)

1803-1804 przeorem o. BENEDYKT Zabielski OP

1803 klasztor liczy 20 zakonników (17 kapł. i 3 braci)

1805 przemianowanie szkoły gimnazjalnej na powiatową

1812-1818 przeorem o. STANISŁAW Rogalski OP.

1827 przełożonym o. KAZIMIERZ Czapulewicz OP

1829 w klasztorze mieszka 14 kapłanów zakonnych

1830 przeorem o. RAJMUND Stasiulewicz OP1831-1864 klasztor dominikanów (do powstania stycz.)

1835 skasowanie powiatowej szkoły dominikańskiej

1939-1843 przeorem o. DOMINIK Sokołowski OP

1855 przełożonym jest o. HILARY Niepokulczycki a w spisie figuruje ponadto 13 zakonników.

1860-1864 przeorem o. LEON Rogalski OP

1864 mieszka tu 17 zakonników.1864-1877 klasztor dominikanów (do kasaty)

1868 kościół zamieniony na cerkiew.

1870 przeorem o. JACEK Mankunowicz OP

1871 przeorem o. DOMINIK Pisarski ,

1872 - w klasztorze mieszka 11 zakonników, 8 kleryków, 31 internowanych kapłanów na pokucie.

1873 przełożonym o. ABDON Rogalski OP.

1876 klasztor zostaje więzieniem demeryckim dla kapłanów którzy nie chcieli wprowadzać liturgii w języku rosyjskim.

1877 pożar1877-1900 klasztor podominikański

Po 1877 likwidacja klasztoru.

Ok. 1878 w klasztorze seminarium nauczycielskie

1900 - remont

*
*
*
*