> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież > Cmentarz stary katolicki
Nieśwież. Cmentarz stary katolicki
Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Nieśwież | Cmentarz stary katolicki - zdjęcia

Współrzędne geograficzne:
53° 12'33.96"N, 26° 41'42.77"E

Albumy zdjęć

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Kwatera grobowa Czeczotów Foto © Dominik Abłamowicz |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Pomnik nagrobny Foto © Dominik Abłamowicz |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Stary cmentarz katolicki w Nieświeżu. Pomnik nagrobny Foto © Dominik Abłamowicz |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Pomnik nagrobny Foto © Dominik Abłamowicz |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Iwanowski Stanisław, rozstrzelany 24.03.1919
Januszkiewicz Józef, rozstrzelany 24.03.1919
Kolenda Polikarp, rozstrzelany 24.03.1919
Szydłowski Konstanty, rozstrzelany 24.03.1919
Wołnisty Mieczysław, rozstrzelany 24.03.1919
Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Pomnik na grobie powstańców. Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Pomnik na grobie powstańców, z którego skuto napis: „Zamordowani przez bolszewików” W marcu 1919 r. w Nieświeżu wybuchło powstanie pod dowództwem nauczyciela Mieczysława Wołnistego. Po stoczonych nierównych walkach miasto zajęli bolszewicy. Pięciu powstańców zostało rozstrzelanych. Dn. 05.08.1919 r. Nieśwież zajęły oddziały Wojska Polskiego. Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Pomnik na grobie powstańców, z którego skuto napis: „Zamordowani przez bolszewików”
W marcu 1919 r. w Nieświeżu wybuchło powstanie pod dowództwem nauczyciela Mieczysława Wołnistego. Po stoczonych nierównych walkach miasto zajęli bolszewicy. Pięciu powstańców zostało rozstrzelanych. Dn. 05.08.1919 r. Nieśwież zajęły oddziały Wojska Polskiego. Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Foto © Mariusz Proskień |

Nieśwież. Cmentarz stary katolicki

Pomnik na grobie powstańców. Foto © Mariusz Proskień |