> obwód witebski > rejon miorski > miasto Miory > Kościół Wniebowzięcia NMP
Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP
Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Miory | Kościół Wniebowzięcia NMP - zdjęcia

Rok budowy (przebudowy): 1907
Współrzędne geograficzne:
55 36'51.96"N, 27 37'47.61"E

Albumy zdjęć

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fragment fasady głównej i pomnik nienarodzonego dzieciątka, A. Draniec Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Wnętrze Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Kościół Wniebowzięcia NMP w Miorach Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Pomnik nienarodzonego dzieciątka, A. Draniec Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fasada boczna północna i apsyda Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Matka Boska Miorska, fragment Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Ambona, fragment Foto © Georges von Karnitski |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Dawny dom parafialny; skonfiskowany za czasów radzieckich i przekazany szpitalowi Foto © Georges von Karnitski |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Ambona Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Brama Foto © Georges von Karnitski |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

??? Foto © Georges von Karnitski |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Matka Boska Miorska z Dzieciątkiem Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Widok apsydy i fasady bocznej Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Wnętrze Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fasada główna Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Wieża północna Foto © Georges von Karnitski |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Brama Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Apsyda Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fasada główna Foto © Georges von Karnitski |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fasada główna Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Chór Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Ambona, fragment Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fragment wnętrza Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Ołtarz boczny Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Wnętrze, ołtarz główny Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Ołtarz boczny Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Apsyda Foto © ֳ (bystar) |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Fasada boczna, południowa Foto © . |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © |

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31

Miory. Kościół Wniebowzięcia NMP

Foto © | Data wykonania: 2014-05-31