> obwód homelski > rejon homelski > miasto Homel > Miasto na starych fotografiach
Homel. Miasto na starych fotografiach
Homel. Miasto na starych fotografiach

Miasto na starych fotografiach | Homel

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Homel. Miasto na starych fotografiach

Pałac ks. Paskiewiczów w Homelu. Pocztówka z pocz. XX w. Foto © |

Homel. Miasto na starych fotografiach

Dworzec kolejowy w Homlu Foto © |

Homel. Miasto na starych fotografiach

Ulica Zamkowa i dworzec Foto © |

Wiadomości