> obwód brzeski > rejon baranowicki > wieś Wolno > Cerkiew Św. Trójcy
Wolno. Cerkiew Św. Trójcy
Wolno. Cerkiew Św. Trójcy

Cerkiew Św. Trójcy | Wolno

Rok budowy (przebudowy): 1768, 1895
Współrzędne geograficzne:
53 17'45.82"N, 26 13'59.23"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Wolno. Cerkiew Św. Trójcy

Foto © |

Wolno. Cerkiew Św. Trójcy

Płyta nagrobna we wnętrzu nawy po lewej stronie Foto © Dominik Abłamowicz |

Wolno. Cerkiew Św. Trójcy

Fasada główna Foto © . |

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Św. Trójcy w Wolnej

Rokokowa, pierwotnie unicka, zbudowana w 1768 roku przez bazylianów, których sprowadził tu w 1632 roku właściciel miejscowego majątku, podstoli nowogródzki Krzysztof Kamieński. Bazylianie wolniańscy na początku XIX wieku prowadzili przy klasztorze szkołę dla dzieci szlacheckich, w której uczył się późniejszy dziedzic Wolnej rzeźbiarz i rysownik Rafał Ślizień. W 1839 roku klasztor skasowano, cerkiew zamieniono na prawosławną i osadzono przy niej prawosławne mniszki.

Świątynia jest jednym z najpiękniejszych na Białorusi przykładów baroku wileńskiego. Jest to trójnawowa bazylika na planie prostokąta, z transeptem, półkoliście zamkniętą częścią ołtarzową i dwiema zakrystiami. Ozdobą świątyni jest szeroka fasada o plastycznej falistej linii, ozdobiona schodkowymi szkarpami, pilastrami, niszami i profilowanymi gzymsami. Nad oknem w centralnej części fasady znajduje się bogato zdobiony kartusz herbowy. Fasadę wieńczy wypukły rokokowy szczyt flankowany dwiema ośmiobocznymi wieżami nakrytymi rozbudowanymi hełmami. Ozdobne szczyty wieńczą też ramiona transeptu. Nad dachem części ołtarzowej wznosi się mała czworoboczna wieżyczka.

Wnętrze kryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Ściankę murowanego ikonostasu zdobią rokokowe płaskorzeźby. Ołtarz w formie niszy flankowany jest podwójnymi kolumnami i pilastrami. W transepcie znajduje się rokokowa ambona z baldachimem, zwieńczona rzeźbą Mojżesza.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)