> obwód miński > rejon słucki > wieś Zamość > Kościół Św. Barbary
Zamość. Kościół Św. Barbary
Zamość. Kościół Św. Barbary

Kościół Św. Barbary | Zamość

Rok budowy (przebudowy): 1620 (1649?), 1865
Współrzędne geograficzne:
53° 12'26.81"N, 27° 35'45.08"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Zamość. Kościół Św. Barbary

Fasada główna i boczna Foto © К. Шастоўскі |

Zamość. Kościół Św. Barbary

Fasada główna i boczna Foto © К. Шастоўскі |

Zamość. Kościół Św. Barbary

Kościół Św. Barbary w Zamościu, fasada główna Foto © Шамкаловіч Ю. |

Kościół katolicki pod wezwaniem Świętej Barbary

Pojezuicki, renesansowy, fundacji Andrzeja Samuela Winki-Ratomskiego, zbudowany w 1649 roku (według innych danych – około 1620), w 1865 roku zamieniony na cerkiew i przebudowany, zamknięty w 1917 roku, zwrócony katolikom w 1990 roku.

W XVII wieku przy kościele była misja jezuitów, do których też, aż do kasaty zakonu, należał miejscowy majątek.

Jednonawowa świątynia składa się z masywnej czworobocznej wieży, kwadratowej nawy oraz trójbocznie zamkniętego prezbiterium i przyległych do niego niskich zakrystii. Wieża, nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym dachem.

W części podokapowej biegnie profilowany gzyms, na ścianach nawy i prezbiterium dodatkowo uzupełniony ozdobnym fryzem. Wieża zwieńczona jest trójkątnym frontonem, jej narożniki w części frontowej zdobią wąskie szkarpy. Drzwi wejściowe maja obrys półokrągły, ozdobiony boniowaniem. Okna wysokie, półkoliście zamknięte. Ściany nawy rozczłonkowane pilastrami.

We wnętrzu, w prezbiterium, zachowało się ciekawe sklepienie kolebkowe z oryginalnymi stiukowymi ornamentami w kształcie rombów.

Grzegorz Rąkowski
„Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi”, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)


Wiadomości

Мае продкі Міхалоўскія даволі доўгі час былі вернікамі Замосскага рыма-каталіцкага касцёла на Случчыне. Па звестках, узятых мною з артыкула мастацтвазнаўцы Т.В.Габрусь, будаўніцтва гэтага касцёла б...
Для Justyna. Обращение - Святой отец - это западная католическая традиция. Может это не совсем уместно при обращении к православным священникам. Но поскольку настоятель костела Св.Барбары в д. Замост...
Не называйте ксендза-настоятеля "Святым Отцом". Этот термин употребляется только в отношении Того, кто в небе, или же, по католической традиции, к Папе. Все остальные случаи не совсем уместны. ...
Костел Св.Барбары памятник архтектуры 17в. переживший революцию, Великую Отечественную войну. На данный момент очень сильно нуждается в реставрации. Костел внутри не отапливается, поэтому усилия прихо...