> obwód miński > rejon smolewicki > wieś Małe Lady > Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P.
Małe Lady. Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P.
Małe Lady. Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P.

Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P. | Małe Lady

Rok budowy (przebudowy): 1792-94
Współrzędne geograficzne:
53 47'29.37"N, 28 5'16.42"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Małe Lady. Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P.

Wejście do cerkwi Foto © . |

Małe Lady. Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P.

Fasada główna i boczna Foto © . |

Małe Lady. Cerkiew i klasztor Zwiastowania N.M.P.

Cerkiew i klasztor, widok od strony wioski Lady Foto © . |

Cerkiew pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Cerkiew i klasztor bazylianów, fundowane przez Zawiszów w XVIII wieku, początkowo drewniane, później murowane; po kasacie unii zamienione na prawosławny monastyr Błagowieszczański.

Przy klasztorze bazyliańskim w latach 1809-24 działała szkoła powiatowa pod kuratelą Uniwersytetu Wileńskiego, a po kasacie bazylianów w latach 1834-48 było tu prawosławne seminarium duchowne.

Cerkiew pod wezwaniem Zwiastowania NMP, pierwotnie unicka, barokowa, została zbudowana w 1794 roku, w XIX wieku zamieniona na prawosławną, po II wojnie światowej nieczynna.

Jest to obszerna trójnawowa świątynia z nawą na planie kwadratu oraz wąskim prezbiterium z dwiema niskimi zakrystiami wystającymi poza zrąb nawy. Bogato zdobiona fasada zwieńczona jest barokowym szczytem z wolutami. Główne elementy dekoracji elewacji stanowią szerokie profilowane gzymsy oraz pilastry. Sklepienia w nawie głównej są kolebkowe, w bocznych krzyżowe.

Parterowy korpus klasztorny na planie litery L zbudowany został w latach 1811-50 na wysokiej podmurówce ozdobionej boniowaniem. Wejścia do budynku wiodą przez niewielkie wysokie ganki. Szczyt krótszego skrzydła zdobi od frontu barokowy fronton.

W suterenach, gdzie dawniej znajdowały się cele klasztorne, zachowały się sklepienia krzyżowe.

Grzegorz Rąkowski
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Burchard Edition, Warszawa 1997
(A.O.)