> obwód brzeski > rejon lachowicki > miasto Lachowicze > Zamek lachowicki
Lachowicze. Zamek lachowicki
Lachowicze.  Zamek lachowicki

Zamek lachowicki | Lachowicze

Nie istnieje
Rok budowy (przebudowy): XVI-XVII
Utracony: XVII-XIX
Współrzędne geograficzne:
53 2'32.18"N, 26 15'41.39"E

Albumy zdjęć

Wybrane zdjęcia

Lachowicze.  Zamek lachowicki

Zamek w Lachowiczach z witryny J. Gilewskiego 'Zamki', www.ruinyizamki.pl |

Lachowicze.  Zamek lachowicki

|

Lachowicze.  Zamek lachowicki

Rekonstrukcja zamku, malarz S.W. Czaranowicz Foto © .. |

Zamek

Lachowicze były dobrami królewskimi, w drugiej połowie XVI wieku zostały podarowane przez króla Zygmunta Augusta Chodkiewiczom.

Twierdza istniała tu już w końcu XVI wieku; przebudował i ufortyfikował ją hetman polny litewski Jan Karol Chodkiewicz. Po jego śmierci (1621) zamek wraz z dobrami lachowickimi przeszedł do Sapiehów (z ręką Anny z Chodkiewiczów). Od 1775 roku własność biskupa Ignacego Massalskiego, po II rozbiorze Polski (1793) Lachowicze stały się częścią Rosji. W nagrodę za lojalność przekazane przez cara targowiczaninowi, Szymonowi Kossakowskiemu. Zamek istniał, a nawet był zamieszkały, do początku XIX wieku. W pierwszej połowie XIX wieku spalony; sprzedany przez rodzinę Kossakowskich na cegłę. Obecnie pozostały tam tylko ślady wałów ziemnych.

Zamek był najsilniejszą warownią na Litwie. Długość murów zamkowych wynosiła 1 km. W skład zamku wchodził budynek mieszkalny w kształcie litery "U", zabudowania gospodarcze, dziedziniec w obrębie murów zamkowych. W narożnikach muru znajdowały się trójkątne bastiony. Wjazd do zamku prowadził przez wieżę bramną i most zwodzony.

Fortecę lachowicką w 1595 roku oblegali kozacy Semena Nalewajki bezskutecznie. Podczas wojny polsko-rosyjskiej (w latach 1654-67), od marca do czerwca 1660 roku twierdza była oblegana przez wojska rosyjskie Iwana Chowańskiego. Obroną dowodził Michał Judycki, wojski rzeczycki. Na odsiecz Lachowiczom ciągnęły wojska litewskie pod hetmanem litewskim, Pawłem Sapiehą i koronne wojewody ruskiego, Stefana Czarnieckiego. Wojska te stoczyły zwycięską walkę z wojskami Chowańskiego pod Połonką i w końcu czerwca wyzwoliły Lachowicze z trzymiesięcznego oblężenia. Lachowicze były jedyną fortecą na terenie WKL, nie zdobytą aż do końca wojny polsko-rosyjskiej. Z tego powodu nazywane były Litewską Jasną Górą.

A.O. Na podstawie:
Rzeczpospolita Wirtualna, Lachowicze", rzecz-pospolita.com; Wikipedia, wolna encyklopedia"; Jacek Gilewicz Zamki Kresowe, www.ruinyizamki.pl/kresy/lachowicze; Bitwa pod Połonką, www.konflikty.pl/a,1502,Rocznice

Wiadomości

XV . 17- , ...