> > > >
.
.

| -

Paczki na swieta
Prużana () parafia p.w. Wniebowzięcia NMP. [rej. Próżany].

XVI-XVIII w. w diecezji łuckiej i łucko-brzeskiej

ok. 1500 w dobrach założonych przez uchodźców z Prus (Prussiany), wybudowano staraniem właściciela Wacława Kościewicza pierwsza świątynie katolicka.

1522 istnieje tu murowany kościół i funkcjonuje parafia w diecezji łuckiej. Świątynia p.w. Św. Zygmunta i św. Wacława.

1533 odnowienie świątyni przez królowa Bonę (w tym czasie dobra te należały do niej).

1563 uposażenie od Dymitra Sapiehy.

1588 potwierdzenie nadań kościelnych przez Annę Jagiellonkę i przyznanie miastu praw magdeburskich, miasto liczy ok. 1000 mieszkańców.

1647 uposażenie od króla Jana Kazimierza.

1655 po zniszczeniach w wyniku wojen moskiewskich i szwedzkich zostało tylko 20% zabudowy miasta, prawdopodobnie wtedy też zniszczeniu uległa świątynia katolicka.

1722 początek pracy jezuitów na terenie parafii

1744 parafia w dekanacie szereszów, filia Dołhe.

1773 kasata zakonu jezuitów i przejęcie opieki nad parafia przez duchowieństwo diecezji łuckiej.

1797 parafia w dekanalna w diecezji łucko-brzeskiej, liczy 1368 kat.XIX-XX w. w diecezji wileńskiej

1800 parafia dekanalna w diecezji wileńskiej

1817 miasteczko liczy ok. 800 mieszkańców.

1835-1836 ks. Mateusz Putwiński (p)

Ok. 1845 zabranie murowanej świątyni na cele wojskowe.

1851 budowa drewnianego kościoła.

1857 budowa nowej murowanej świątyni, nie dokończonej bo w została zabrana na cerkiew w 1866 r.

1859-1863 ks. Witali Gąsiewski (p), 1859-1860 ks. Antoni Malewski (pref.), 1863 ks. Aleksander Hryniewicki (w, pref.)

1860 parafia liczy 1621 kat.

1863 parafia liczy 1749 kat., filia Dołhe i kaplica Próżana (cm).

1863 miasto zajęte na krótko przez powstańców (m.in. dow. Rachiński), w tym samym jednak roku niszczy je pożar.

1864 zamknięcie fili w Dołhem.

1870 parafia liczy 1583 kat.

1871-1872 ks. Antoni Godziński (p, dz., kat),

1872 - parafia dekanalna w diecezji wileńskiej, liczy 1572 kat, kaplice: cmentarna i Długie.

1875 parafia liczy 2123 kat.

1882-1883 budowa obecnego murowanego kościoła p.w. Św. Michała Archanioła.

1884 (08.10) konsekracja świątyni przez bp. K. Hryniewicza p.w. Św. Anny i Św. Karola Boromeusza, w czasie uroczystości bierzmowanie przyjęło ok. 5 tyś. osób.

1886 budowa drewnianej plebani

1889-1892 ks. Zygmunt Ciesielski (p, dz.)

1892 parafia dekanalna, liczy 1967 kat.

1910 parafia liczy 2040 kat., filia Dołhe, kaplice: Kuplin, Bukrabowszczyzna, Próżany (cm.).1925-2008 w diecezji pińskiej

1931-1939 ks. Andrzej Niwa (Woj. Pol.)

1937-1938 ks. Stanisław Łazar

1939 ks. Kazimierz Świątek (w),

1944 (17.12) aresztowanie ks. Kazimierza Świątka

1944 zamknięcie kościoła

1946 ks. Antoni Rojek, wyjazd do PRL

1847 - zamknięcie kościoła

1950 przebudowa na dom kultury

1956-1957 ks. Albert Bakinowski, przebywał tu przez pewien czas po wypuszczeni z łagrów i więzień, gdzie spędził 18 lat.

1991 (08.12) pierwsza msza św. w klubie dawnym kościele

1993 zwrot świątyni

1998 (14.09) rekonsekracja

1994-2006 ks. Edward Łojek (CM)

W 1522 r. powstała tu pierwsza światynia, od 1722-1773 istniała tu tez stacja misyjna jezuitów, w 1866 budowany (od 1857 r.) nowy murowany kościół został zabrany na cerkiew.

*
*
*
*